Unesco Vlaanderen

Canada ratificeert Conventie Culturele Diversiteit

Gepubliceerd op 05/01/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

In oktober van vorig jaar nam de Algemene Conferentie van de UNESCO de Conventie over de Bescherming en de Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies (doorgaans Conventie Culturele Diversiteit genoemd) aan. Op 22 december 2005 liet het Secretariaat van de Organisatie weten dat Canada de eerste lidstaat was die de conventie ratificeerde.

De Conventie Culturele Diversiteit is het resultaat van een lang rijpingsproces tijdens verschillende bijeenkomsten van onafhankelijke experts en regeringsvertegenwoordigers. De conventie wil de band tussen cultuur en ontwikkeling versterken en een innovatief platform voor internationale samenwerking zijn. De tekst is de natuurlijke opvolger van de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit van 2001 die culturele diversiteit bestempelt als een "bron van uitwisseling, innovatie en creativiteit" en als "gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid" dat moet "erkend en bevestigd worden ten voordele van huidige en toekomstige generaties".

De Conventie Culturele Diversiteit stelt duidelijk dat landen over het soeverein recht beschikken om een cultuurbeleid te ontwikkelen "om de diversiteit van culturele expressies te beschermen en te promoten en om internationale samenwerking te versterken" met respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

Drie maanden nadat 30 landen de nieuwe conventie ratificeerden, treedt ze in werking.

Lees meer over het totstandkomen en het belang van de Conventie Culturele Diversiteit in UNESCO info 59 - Vlaamse kijk op UNESCO

Klik hier voor verhelderende uitleg over de inhoud van de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit