Unesco Vlaanderen

Carnaval van Binche werelderfgoed?

Gepubliceerd op 07/11/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Vandaag zal de UNESCO in Parijs de tweede reeks Meesterwerken van het Mondeling en Immaterieel Erfgoed bekendmaken. Het gaat om uitzonderlijke voorbeelden van mondelinge tradities of culturele uitingen. Eén van de kandidaten - en grote kanshebber op erkenning - is het carnaval van Binche.

De lijst van Meesterwerken van het Mondeling en Immaterieel Erfgoed is ontstaan vanuit het besef dat ons erfgoed uit meer dan monumenten en landschappen bestaat en dat ook andere vormen zoals mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gebruiken, rites, festiviteiten - net als kennis over de natuur en het universum en traditionele ambachten - erkenning én bescherming verdienen.

De bedoeling van de lijst, die de UNESCO in 2001 lanceerde, is om meer aandacht te vragen voor de waarde van het niet-tastbare erfgoed en om landen aan te sporen meer werk te maken van de bescherming ervan. Wat dat laatste betreft, zijn we op goede weg. Tijdens de voorbije Algemene Conferentie van de UNESCO (29 september tot 17 oktober) namen de lidstaten met grote meerderheid de Internationale Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed aan, een internationaal wettelijk instrument.

De conventie voorziet in het opstellen van nationale inventarissen van culturele uitingen die bescherming verdienen, in het oprichten van een Internationaal Comité ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en in de creatie van twee lijsten: een Representatieve Lijst van het Immaterieel Erfgoed van de Mensheid en een Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Dringend Nood heeft aan Bescherming.

De activiteiten ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed zullen gefinancierd worden door een fonds dat zal gespijsd worden met bijdragen van de lidstaten die tot de Conventie toetreden, met middelen die door de Algemene Conferentie van de UNESCO aan het fonds worden toegekend en met vrijwillige bijdragen en schenkingen van landen, organisaties en individuen

De culturele uitingen die in 2001 en vandaag als Meesterwerken van het Mondeling en Immaterieel Erfgoed erkend zijn, zullen worden opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Erfgoed van de Mensheid eens de Conventie van kracht is. De Conventie treedt in werking nadat ze is geratificeerd door 30 lidstaten.