Unesco Vlaanderen

Cultureel erfgoed, onderwijs en jongeren verbinden

Gepubliceerd op 08/01/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco en de Europese Unie lanceren een project om jonge erfgoedprofessionals te ondersteunen en immaterieel cultureel erfgoed in de klas te brengen.

Aan het einde van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed hebben Unesco en de Europese Unie besloten om ook in 2019 samen te werken. Ze starten een project om de banden tussen cultureel erfgoed, jongeren en onderwijs aan te halen. Het project bestaat uit twee hoofdcomponenten: één wil een nieuwe generatie erfgoedprofessionals ondersteunen en het tweede luik wil immaterieel cultureel erfgoed in de klas brengen.

In de eerste helft van 2019 organiseert Unesco een forum in Zadar (Kroatië) dat 28 jonge erfgoedexperts uit de Europese Unie zal samenbrengen. Ze zullen deelnemen aan een reeks activiteiten met betrekking tot het borgen en beschermen van cultureel erfgoed. Op het programma staan workshops, groepsdiscussies, uitwisseling van praktische ervaringen en plaatsbezoeken zodat de deelnemers van elkaar kunnen leren, synergieën creëren en hun bekwaamheden en vaardigheden versterken. Wat ze op het forum opsteken, zou de deelnemers in staat moeten stellen om duurzame projecten op het gebied van erfgoedbescherming en -borging in hun thuislanden uit te voeren.

Unesco zal ook samenwerken met het Netwerk van met Unesco geassocieerde scholen (ASPnet) in Europa om het leren over en door immaterieel cultureel erfgoed op school te bevorderen. Er komt een overzicht van bestaande en vernieuwende praktijken om immaterieel cultureel erfgoed in de schoolomgeving aan bod te laten komen, en er komt nieuw lesmateriaal voor leraren en scholen. Een bijzonder aandachtspunt van het project is de integratie van immaterieel cultureel erfgoed in de lesplannen van kernvakken van het curriculum, zoals wiskunde, natuurkunde of scheikunde.