Unesco Vlaanderen

Culturele diversiteit, bio-ethiek en onderwijs voor allen zijn hoofdpunten van Algemene Conferentie

Gepubliceerd op 19/10/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

De Algemene Conferentie is het belangrijkste orgaan van de UNESCO. Om de twee jaar brengt ze alle lidstaten (188) samen om te beslissen over het programma en het budget voor de komende twee jaar. Er worden zo'n 3.000 deelnemers verwacht, waaronder verschillende regeringsleiders en ministers.

De lidstaten zullen worden uitgenodigd om een Verklaring betreffende Culturele Diversiteit aan te nemen. Het betreft het eerste wettelijk instrument dat de menselijke waardigheid wil beschermen en de culturele diversiteit promoten. Er is ook een actieplan voor de implementatie van de verklaring voorzien. Bedoeling is dat de tekst een toetssteen wordt bij het bepalen van het cultuurbeleid van de lidstaten. De verklaring benadrukt de noodzaak voor meer samenwerking tussen de landen van het Noorden en ontwikkelingslanden en voor het stimuleren van de culturele industrieën van deze laatste door de lokale markt leefbaar te maken en toegang te verlenen tot de internationale distributiesystemen.

Tijdens de Algemene Conferentie zullen ongeveer 50 beleidsvoerders, verantwoordelijk voor wetenschap, deelnemen aan de rondetafel "Bioethics: International Implications" (22 en 23 oktober). Het zal de eerste bijeenkomst rond dit thema zijn op een dergelijk hoog niveau. Het ministeriële debat zal draaien rond de ethische dimensies van genetisch onderzoek en zal de mogelijkheid onderzoeken om een universeel instrument omtrent bio-ethiek te ontwikkelen ter aanvulling van UNESCO's Universele Verklaring betreffende het Menselijk Genoom en de Mensenrechten uit 1997.

Op 29 en 30 oktober komt een aantal hoge vertegenwoordigers van regeringen, donororganisaties en de civil society bijeen rond het thema onderwijs voor allen. De geboekte vooruitgang na de onderwijsconferentie van Dakar (april 2000) zal worden geëvalueerd en er zal worden besproken hoe het politiek engagement kan worden versterkt, hoe er beter kan worden samengewerkt met de civil society en hoe er meer middelen kunnen worden gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat de doelstelling van de Dakarconferentie kan worden bereikt, namelijk kwalitatief basisonderwijs verschaffen aan iedereen tegen het jaar 2015.

Trouw aan de toonaangevende traditie van de UNESCO zal de Algemene Conferentie zich ook buigen over een aantal normbepalende wettelijke instrumenten in de deelgebieden die tot haar actieterrein behoren. In die zin zijn onder andere besprekingen voorzien omtrent de bescherming van onderwatererfgoed; het behoud van het mondeling en niet-tastbaar erfgoed; de definiëring van misdaden tegen het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid; en de bevordering van meertaligheid in, en de toegang tot, cyberspace.

Zoals gebruikelijk zal de Algemene Conferentie ook beslissen over het programma en het budget van de Organisatie voor 2002-2003. Er wordt eveneens een te volgen strategie voor de periode 2002-2007 uitgetekend.