Unesco Vlaanderen

De UNESCO start een Palestijns Vrouwenonderzoekscentrum op

Gepubliceerd op 01/06/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Op vrijdag 13 mei bracht de Palestijnse Minister voor Vrouwenzaken een bezoek aan de UNESCO te Parijs, alwaar een memorandum of understanding ondertekend werd die voorziet in de oprichting van een Palestijns vrouwenonderzoekcentrum (PWRC).

Het Palestijns Vrouwenonderzoekscentrum zal dienen als een observatie- en onderzoeksinstantie voor vrouwgerelateerde informatie binnen de Palestijnse Nationale Autoriteit. Het centrum zal aan netwerking en lobbywerk doen en beleidsondersteunend onderzoek verrichten, dit alles teneinde de gelijkheid tussen man en vrouw en mensenrechten van Palestijnse vrouwen te promoten. Prioritair wordt onderzoek naar wettelijke bepalingen rond vrouwenrechten, oorzaken en gevolgen van armoede bij vrouwen, geweld tegen vrouwen en politieke participatie door vrouwen. Naast onderzoek zal er eveneens plaats zijn voor sensibilisatie, vooral met het oog op bestaande wetgeving ter bescherming van vrouwen. Het centrum wordt gevestigd in Ramallah.

Buiten de Magreb wordt dit centrum het eerste in zijn soort binnen de Arabische wereld. De UNESCO zal een bedrag van 200.000 dollar uitbesteden om het PWRC op te starten. Daarnaast wordt 150.000 dollar voorzien om de werking tijdens de periode 2006-2007 te sponsoren. Tenslotte tracht de UNESCO extra budgetten te mobiliseren om het inhuren van bijkomende experts en onderzoekers mogelijk te maken. Het Ministerie voor Vrouwenzaken zal voorzien in kantoorruimte voor het centrum.

De inauguratie van het PWRC is voorzien in november 2005.