Unesco Vlaanderen

Dialoog tussen beschavingen

Gepubliceerd op 14/12/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

2001 is het VN-jaar voor de dialoog tussen beschavingen, een thema dat ongetwijfeld ook in de nabije toekomst brandend actueel zal blijven. Om tot deze dialoog bij te dragen en een tegengewicht te bieden voor onverdraagzaamheid en geweld, stelt Unesco Publishing op haar website een uitgebreide selectie van boeken en multimediapublicaties voor. De selectie is opgedeeld in vier hoofdstukken:

Waarom dialoog?

Het voornaamste alternatief voor geweld is dialoog. Bedoeling is om beter te begrijpen hoe de processen werken waardoor we ons een bepaald -al te vaak door vooroordelen en onbegrip vertekend- beeld van een andere cultuur of beschaving vormen. Eens we die processen begrijpen zijn we klaar om ons te informeren over andere culturen en kunnen we eveneens op zoek gaan naar gemeenschappelijke waarden.

De anderen leren kennen

Het is niet alleen belangrijk om de culturele achtergrond van andere volken te leren kennen, we moeten verder op zoek gaan naar ons gemeenschappelijk erfgoed en onze gedeelde waarden.

Dialoog in de geschiedenis

Volken hebben altijd al culturele uitingen, ervaringen, ideeën, waarden en goederen met elkaar uitgewisseld via kunst, handel en migratie. De geschiedenis van de mensheid vertelt het verhaal van deze uitwisselingen.

Onderwijs voor dialoog

Via onderwijs bevordert de UNESCO het respect voor de mensenrechten, maar ook voor essentiële waarden zoals tolerantie, intercultureel begrip en solidariteit voor de promotie van een vredescultuur en de dialoog tussen beschavingen.

De selectie van Unesco-uitgaven waarin de dialoog tussen beschavingen centraal staat, kan geraadpleegd worden op http://upo.unesco.org/dialogue_h.asp