Unesco Vlaanderen

Eerste forum voor cultuurindustrieën

Gepubliceerd op 21/09/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

Onder de noemer "Creativiteit, innovatie en uitmuntendheid: van ambachten tot de design- en mode-industrie" organiseert UNESCO het eerste Forum voor Cultuurindustrieën in Monza (Italië) van 24 tot 26 september 2009.

Er worden zo'n 200 vooraanstaande vertegenwoordigers uit de culturele sector en de industrie verwacht. Het forum wil een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën over de rol die is weggelegd voor cultuur ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling. Rode draad van het eerste forum is de relatie tussen ambachten en de design- en mode-industrie. Sectoren die lange tijd beschouwd werden als uiteinden van het spectrum maar die vertrekken vanuit dezelfde ambitie voor uitmuntendheid, innovatie en creativiteit. De debatten worden geleid door vertegenwoordigers van internationale media waaronder CNBC, Financial Times, Le Figaro, Time Magazine e.a.

Het forum wil vooral het potentieel en het dynamisme van de culturele sector belichten die zich niet enkel uiten in het aandeel ervan in het BBP (7 procent van het globale BBP) maar eveneens in de invloed op sociale veranderingen. Als een bron voor tewerkstelling en levensonderhoud, en voor menselijke en sociale ontwikkeling, behoort cultuur tot de belangrijkste bouwstenen van de economie.

"Op een gelijkaardige manier zoals UNESCO zich inzet voor de bescherming van het werelderfgoed, wil de Organisatie de privésector, beleidsmakers en artiesten bijeenbrengen om te onderzoeken hoe cultuur bijdraagt tot ontwikkeling," aldus Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van UNESCO.

Aan het slot van het forum zal UNESCO een nieuwe Leerstoel voorstellen omtrent de werking van cultuurindustrieën en een laboratorium voor culturele innovaties gericht op ontwikkelingslanden.