Unesco Vlaanderen

Erfgoed en cultuur in Oekraïne beschermen

Gepubliceerd op 09/03/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco probeert om te helpen met de bescherming van het erfgoed in Oekraïne en peilt naar hoe ze de cultuursector kan bijstaan.

Unesco heeft permanent contact met alle relevante instellingen, evenals met werknemers in de cultuursector, om de situatie te beoordelen en de bescherming van culturele eigendommen in Oekraïne te versterken.

Embleem om culturele plaatsen te identificeren en te beschermen tegen bombardementen

De Organisatie heeft contact met de Oekraïense autoriteiten om culturele bezienswaardigheden en monumenten te markeren met het kenmerkende 'Blauwe Schild'-embleem van het Verdrag van Den Haag van 1954 voor de bescherming van culturele eigendommen in geval van gewapende conflicten om opzettelijke of onopzettelijke schade te voorkomen.

Werelderfgoedsites zoals de Sint-Sophia kathedraal en het bijbehorend kloostercomplex in Kiev, worden als een prioriteit beschouwd. Dit weekend is in het historisch centrum van L’viv begonnen met het markeren van beschermde gebouwen.

Satellietmonitoring van de schade

Unesco analyseert, samen met UNITAR (VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek), ook satellietbeelden voor prioritaire locaties, die in gevaar zijn of al getroffen zijn, om de schade te beoordelen.

Ook is er contact gelegd met het maatschappelijk middenveld, beoefenaars van levend erfgoed en mensen die in de cultuursector werken, om de impact van de crisis op de situatie van kunstenaars en culturele instellingen in te schatten.

Reactie op de behoeften van de Oekraïense cultuursector

Op 9 en 10 maart zijn vergaderingen gepland met allerlei mensen uit de cultuursector – beheerders van werelderfgoedsites, museumdirecteuren, mensen die verantwoordelijk zijn voor roerend en onroerend erfgoed – om te peilen naar hun dringende behoeften.

Om in deze behoeften te voorzien, zal Unesco internationale partners mobiliseren tijdens een coördinatievergadering voor noodhulp met onder meer UNITAR, het Internationaal Centrum voor de Studie van de Bewaring en Restauratie van Cultureel Erfgoed (ICCROM), Blue Shield International, de Internationale Raad van Musea (ICOM), de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS) en het Internationaal Bondgenootschap voor de Bescherming van Erfgoed in Conflictgebieden (ALIPH).