Unesco Vlaanderen

Het is de taak van UNESCO om muren te doorbreken

Gepubliceerd op 09/11/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur, waarschuwt de verkozen directeur-generaal van UNESCO, Irina Bokova, de wereldleiders tegen zelfgenoegzaamheid in het streven naar vrijheid, mensenrechten en culturele verscheidenheid, en benadrukt ze dat de strijd voor deze universele waarden nog niet gewonnen is.

"De val van de Berlijnse muur, twintig jaar geleden, was een gebeurtenis van grote historische betekenis voor de vrede in de wereld en voor de vooruitgang van de democratie," aldus Bokova. "Het was het begin van een nieuw tijdperk, dat hoop gaf voor een beter leven, niet alleen in Oost-Europa, maar over de hele wereld. Met de val werd een bladzijde omgedraaid."

Toch mag de onmiskenbare vooruitgang die is geboekt niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, waarschuwt de verkozen directeur-generaal van UNESCO. "Vandaag leven we in een geglobaliseerde wereld maar desalniettemin blijven er te veel muren staan," zegt Bokova. "Het is de taak van UNESCO om deze muren te doorbreken, waar ze ook voorkomen en welke vorm ze ook aannemen."

"Hoewel de globalisering een bevrijdende kracht kan zijn, houdt het ook het risico in van het creëren van een meer uniforme wereld, van het eroderen de ongelooflijke diversiteit die de echte bron van menselijke creativiteit, economische en sociale ontwikkeling is, en van het openen van de weg naar nieuwe vormen van onderdrukking, uitsluiting en armoede."

De verkozen directeur-generaal, die in functie treedt op 15 november 2009, benadrukt dat een permanente dialoog en uitwisseling - tussen de politieke en sociale leiders, verschillende culturele en religieuze groepen - van essentieel belang was voor het overwinnen van deze bedreigingen en voor het voortbouwen op de positieve veranderingen die er zijn gekomen sinds de val van de Berlijnse Muur twintig jaar geleden.