Unesco Vlaanderen

Hoe is het gesteld met de sociale en economische rechten van artiesten?

Gepubliceerd op 03/07/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco voert een onderzoek om beleidsmakers te mobiliseren om de professionele, sociale en economische status van kunstenaars te verbeteren.

Unesco start met een wereldwijde bevraging om te kijken hoe het gesteld is met de sociale en economische rechten van artiesten en welk beleid er daarrond bestaat.

Artiesten en makers vragen al langer om meer rechten, eerlijke vergoeding, hervorming van het auteursrecht en wetgeving om makers een eerlijk akkoord te geven met wereldwijde bedrijven, met name platformen die steunen op door gebruikers gegenereerde inhoud.

Uit het eerder dit jaar verschenen rapport van Unesco, Re | Shaping Cultural Policies, blijkt dat de werkgelegenheid en de sociale status van artiesten onzeker blijven, met weinig toegang tot sociale zekerheid, pensioenen en andere voorzieningen voor welvaart.

Boodschap voor de internationale gemeenschap

De resultaten van het onderzoek moeten dienen om beleidsmakers te informeren en om een krachtige boodschap naar de internationale gemeenschap te sturen – om toekomstige generaties van artiesten en makers de mogelijkheid te geven om van hun werk te leven.

Het onderzoek spitst zich toe op drie gebieden:

  • cultuur in de digitale omgeving
  • transnationale mobiliteit van kunstenaars en stroom van artistieke werken
  • sociale en economische rechten, artistieke vrijheid en gendergelijkheid

De bevraging is afgestemd op de kernbeleidskwesties vervat in de Aanbeveling over de status van de kunstenaar die is aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco in 1980. Deze Aanbeveling roept regeringen op om de professionele, sociale en economische status van kunstenaars te verbeteren. Daartoe moeten regeringen een beleid voeren en maatregelen treffen met betrekking tot opleiding, sociale zekerheid, werkgelegenheid, inkomens- en belastingvoorwaarden, mobiliteit en vrijheid van meningsuiting.

Ondersteuning voor het uitwerken van een wettelijk kader

Unesco biedt technische ondersteuning aan landen die een wettelijk kader wensen te ontwikkelen of verfijnen om kunstenaars en culturele professionals beter te beschermen. Dat gebeurt met het Aschbergprogramma binnen het kader van de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen.

De directeur-generaal van Unesco zal de resultaten van de enquête bekendmaken tijdens de Algemene Conferentie in het najaar van 2019.

Deelnemen aan de bevraging kan tot 23 november 2018. Klik hier om te weten te komen hoe dat kan.