Unesco Vlaanderen

Info- en studiedag culturele diversiteit

Gepubliceerd op 01/12/2004 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vlaamse Unesco Commissie organiseert een info- en studiedag omtrent culturele diversiteit in Auditorium Maria Baers in Brussel op donderdag 9 december. Aanleiding is de conventie “over de bescherming van de diversiteit van culturele inhouden en artistieke expressies” waaraan binnen de UNESCO wordt gewerkt. Eerder nam de Organisatie al de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit aan waarmee ze haar overtuiging benadrukt dat culturele diversiteit even belangrijk is voor de mensheid als biodiversiteit voor de natuur.

De problematiek van de culturele diversiteit is bijzonder actueel. Multilaterale handels- en investeringsakkoorden dreigen een dwingende regelgeving op te leggen die de verscheidenheid van culturele goederen en diensten (de zgn. “culturele industrieën”) negatief kan beïnvloeden en misschien zelfs teniet doen. Vooral de Europese audiovisuele sector (film, TV en muziek) ligt onder vuur, maar ook alle andere aspecten van menselijke scheppingen in het intellectuele, artistieke en amusementsdomein zijn hier direct bij betrokken.

Centraal in de problematiek tussen culturele diversiteit en mondiale markteconomie stelt zich de vraag hoe het voeren van een eigen nationale  – gesubsidieerde – cultuurpolitiek behouden kan blijven in het kader van de mondiale liberalisering van de handel in goederen en diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Vlaamse Unesco Commissie organiseert deze info- en studiedag om vanuit een multidisciplinair perspectief informatie te verstrekken over deze problematiek en een aanzet tot de bespreking ervan te geven. Een uitgelezen panel van wetenschappers en experts zal op deze info- en studiedag het debat aanwakkeren – vooral met aandacht voor de mogelijke impact van de Unesco-conventie op Vlaanderen.

De organisatie van deze studiedag past binnen de taak van de Vlaamse Unesco Commissie – die sinds mei van dit jaar actief is – om de civiele maatschappij nauwer bij de werking van de UNESCO te betrekken door het informeren, overleggen en samenwerken met de Vlaamse actoren die betrokken zijn bij de kernprogramma’s van de UNESCO.

Achtergrond

Voor een introductie tot de verschillende aspecten van de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit kan u surfen naar www.unesco-vlaanderen.be/culturele_diversiteit

De ontwerptekst van de Conventie over de Bescherming van de Diversiteit van Culturele Inhouden en Artistieke Expressies is hieronder beschikbaar:

In het Engels pdf

In het Frans pdf

Programma 9 december 2004

 

9u00: Onthaal / Registratie

9u30 –  9u40u: Verwelkoming

Diane Verstraeten, directeur-generaal administratie Buitenlands Beleid, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

9u40 – 10u00:

Omschrijving van de doelstelling, de inhoud en het tijdspad van de ontwerpconventie culturele inhouden en artistieke expressies

Walter Lerouge, voorzitter van de Vlaamse UNESCO-Commissie

10u00 – 10u30:

Relatie culturele inhouden en artistieke expressies in een “Corporate wereldbeeld”

Joost Smiers, Lector Politicologie van de Kunsten, Hogeschool voor Kunsten Utrecht

10u30 – 10u50:

De Audiovisuele sector binnen de WTO en UNESCO

Prof. Dr. Caroline Pauwels, departement Communicatiewetenschappen, Media, Information & Telecommunication (SMIT), VUB

10u50 – 11u20: Koffiepauze

11u30 –  12u00:

Cultuur, vrijheid en essentialisme?

Prof. Dr. Rik Pinxten, Antropoloog Universiteit Gent

12u00 – 12u30:

Knelpunten tussen verschillende internationale instrumenten

Prof. Dr. Jan Wouters, gewoon hoogleraar internationaal recht KU Leuven

12u30 – 13u45: (broodjes)lunch

Vanaf 14u00: Panel

Moderator: Joannes Van Heddegem, directeur-generaal Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Panelleden o.a.

Walter Lerouge, voorzitter van de Vlaamse UNESCO-Commissie

Hendrik van Molkot, Kunst en Democratie

Jan Baetens, Hoofdocent, Faculteit Letteren, Interdepartementale centra Letteren, KULeuven

De verschillende sprekers lichten kort toe welke impact deze ontwerpconventie op hun sector of veld kan hebben. Deze toelichting wordt gevolgd door een debat. Tijdens het debat komen de vragen aan bod van de aanwezigen. Die vragen kunnen vooraf schriftelijk ingediend worden.

Aansluitend: Vraag- en antwoordronde

16u00 – 16u30: Slot

Nabeschouwing

Aansluitend: Receptie

Praktisch

Locatie

De info- en studiedag vindt plaats op donderdag 9 december 2004 in:

Auditorium Maria Baers

Martelaarsplein 7

1000 Brussel

Bereikbaarheid

Met openbaar vervoer: Brussel-Noord of Brussel-Centraal

Het Auditorium Maria Baers ligt op een kleine 5 minuten wandelen van Brussel-Centraal. De metro nemen kan ook: vanuit Brussel-Noord stapt u af aan halte Rogier, vanuit Brussel-Centraal aan halte De Brouckère.

Er zijn geen parkeerplaatsen voorzien maar in de buurt zijn wel verschillende betaalparkings (o.a. achterkant City2/Inno).

Inschrijven of meer informatie

De Vlaamse Unesco Commissie ontvangt graag uw inschrijving voor vrijdag 26 november.

Karen Groffils, algemene secretaris Vlaamse Unesco Commissie

administratie Buitenlands Beleid, cel Multilaterale Organisaties

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

Tel: 02 /553.51.62    -    Fax: 02/553.60.37

Karen.Groffils@coo.vlaanderen.be

Geef bij inschrijving uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op. Hebt u reeds vragen die u graag aan het panel wil voorgelegd zien, dan kan u deze al bij uw inschrijving vermelden.