Unesco Vlaanderen

L'Oréal en UNESCO werken samen aan educatie in HIV/AIDS-preventie

Gepubliceerd op 05/05/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

"De helft van de 4,3 miljoen mensen die jaarlijks wereldwijd besmet worden met HIV, zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar," deelt UNAIDS mee. "Vrouwen vertegenwoordigen de helft van het totaal aantal geïnfecteerden dat geschat wordt op totaal 37 miljoen." Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO, vindt dat alle geledingen van onze maatschappij moeten worden gemobiliseerd in de strijd tegen deze ziekte die een niet te onderschatten impact heeft op de ontwikkeling in grote delen van de wereld.

Vanuit deze ingesteldheid ondertekenden de UNESCO en L'Oréal op 3 mei een overeenkomst waaronder zal samengewerkt worden op het vlak van educatie in HIV/AIDS-preventie. Samen zullen ze de campagne 'Kappers van de wereld tegen HIV-AIDS' opstarten. Een programma dat wil sensibiliseren rond HIV/AIDS door cursussen in HIV/AIDS-preventie aan te bieden aan kappers in opleiding. Deze cursussen zullen aangepast worden aan de cultuur en de gebruiken van het land in kwestie.

Op dit moment heeft L'Oréal reeds een soortgelijk programma lopen in Afrika. Dit voorzag totnogtoe in 170.000 trainingsdagen. Na de opleiding kunnen de kappers hun kennis uitdragen terwijl ze met klanten praten tijdens het kappen. Kapsalons zijn dan ook uitstekende plaatsen voor sociale uitwisseling en dialoog.

L'Oréal kan, door zijn wereldwijd netwerk, op die manier bijdragen aan de strijd tegen HIV/AIDS. Het bedrijf heeft 115 technische trainingscentra verspreid over 50 landen, daarnaast zijn er 400.000 salons partner en zijn er meer dan 2 miljoen professionals bereid om het educatief programma kracht bij te zetten. Naast Afrika zullen ook India en Brazilië in het programma stappen.

Dit programma illustreert de prioriteit die de UNESCO geeft aan het opstarten van initiatieven die educatie in HIV/AIDS-preventie bevorderen. Het zet de werkzaamheden verder van het Business Forum over HIV/AIDS-preventie en -educatie dat in december vorig jaar door de UNESCO en de Global Business Coalition on HIV/AIDS (GBC) werd georganiseerd.