Unesco Vlaanderen

Meer respect voor cultureel erfgoed nodig

Gepubliceerd op 16/03/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Intergouvernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation drukt zijn bezorgdheid uit over de onophoudelijke ontvreemding van cultureel erfgoed uit Irak en vraagt de UNESCO en haar partners, Interpol en de Italiaanse Carabinieri, zich verder in te zetten om het illegale verkeer van Irakees cultureel patrimonium tegen te gaan. Het twintig leden tellende comité heeft als centrale opdracht het bewerkstelligen van de terugkeer van het cultureel erfgoed naar het land van herkomst. Met het oog daarop zoekt zij naar manieren om bilaterale onderhandelingen over deze terugkeer te vergemakkelijken.

Op haar 13de bijeenkomst, vorige maand gehouden op de hoofdzetel van de UNESCO, heeft het comité zijn lidstaten opgeroepen om het model van het exportcertificaat voor culturele goederen, ontworpen door de Wereldorganisatie voor Douanes en de UNESCO, aan te nemen. Hiermee kan beter gewaakt worden over culturele goederen en het illegale verkeer ervan.

Ook meldt het comité dat het British Museum en de Griekse musea samen zitten om de netelige kwestie van de marmers van het Parthenon, de zogenaamde 'Elgin Marbles', op te lossen. Het comité nodigde de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, uit om mee te helpen meer van dergelijke ontmoetingen tussen beide partijen te organiseren.

In de slotrede van de reünie onderstreepte de directeur-generaal dat de aandacht voor de terugkeer en het herstel van cultureel erfgoed groter is dan ooit. Hij voegde eraan toe dat de UNESCO dan ook doorgaat met het bevorderen van activiteiten rond het bewaren van cultureel erfgoed.

Matsuura zei ook zeer tevreden te zijn met het groeiende aantal lidstaten dat zich aansluit bij de Unesco-conventie van 1970 en de UNIDROIT-conventie van 1995. De conventie uit 1970, over de maatregelen die getroffen moeten worden om de import en de handel van illegale culturele goederen tegen te gaan, telt 106 lidstaten. Haar tegenhanger in het privaat recht, de UNIDROIT-conventie over gestolen en illegaal geëxporteerde culturele objecten, heeft er 23.