Unesco Vlaanderen

Rapport naar UNESCO over het werk in Vlaanderen rond immaterieel erfgoed

Gepubliceerd op 05/05/2021 door Vlaamse Unesco Commissie

Met 180 landen zijn ze ondertussen, de lidstaten die de UNESCO 2003 Conventie ratificeerden, en sindsdien het engagement opnemen om werk te maken van het borgen van immaterieel erfgoed in al die landen!

Zo ook België, dat in 2006 bij de Conventie aansloot en waar de verschillende regio's sindsdien een beleid hebben uitgebouwd.

Intussen gebeurde er enorm veel. Vlaanderen sprong immers van meet af op de kar en trok nieuwe initiatieven op gang: immaterieelerfgoed.be, de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel erfgoed -met ondertussen 64 erkende immaterieel erfgoed praktijken en een set inspirerende voorbeelden van borging, een netwerk van gepassioneerde immaterieel-erfgoedspelers, een model met beurzen voor Meester-Leerlingtrajecten voor het doorgeven van vakmanschap, enzovoort.
Er groeide een heuse dynamiek van initiatieven met een warm hart en veel energie voor dit levende erfgoed dat door vele mensenhanden gedragen en gemaakt en gedeeld wordt.

Uiteraard ligt er ook nog veel werk op de planken. Er zijn lessen die we al doende geleerd hebben, dingen die beter kunnen, dromen en plannen voor de toekomst...

UNESCO vraagt dan ook aan alle lidstaten om elke 6 jaar even de balans op te maken, aan de hand van het opstellen van een periodiek rapport. Het doel van UNESCO als wereldwijde organisatie hiermee is vooruitgang meten, maar ook ondersteunen en remediëren waar het nodig is.

Eind 2021 is het zover. Dan dient België zijn rapport bij UNESCO in:
Hoever staan we vandaag, anno 2021, met het werk rond immaterieel erfgoed in alle delen van België: in Vlaanderen, in Wallonië, in Brussel, in de Duitstalige gemeenschap? Maar ook: waar willen we de komende 6 jaren op inzetten en vooruitgang boeken? Bijvoorbeeld rond de beeldvorming en communicatie over immaterieel erfgoed, of de ontwikkeling, beleid en regelgeving rond immaterieel erfgoed, de plaats van immaterieel erfgoed in ons onderwijs, de link tussen immaterieel erfgoed en duurzame ontwikkeling, enzovoort.


Hoe gaan we tewerk?

Omdat immaterieel erfgoed over héél veel mensen, verenigingen en organisaties gaat, die elk vanuit hun inzet actief zijn hierrond, kan het opmaken van zo'n rapport niet zonder de stem en inbreng van al wie hieraan bijdraagt.

Het Departement CJM van de Vlaamse overheid, en Werkplaats immaterieel erfgoed als organisatie voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen, werken daarom komende maanden samen aan de voorbereiding van dit rapport voor UNESCO.
We zetten tal van gesprekken, rondetafels, bevragingen, interviews en andere initiatieven op om een goed beeld te vormen van waar we staan.

Op deze webpagina houden we jullie komende maanden graag op de hoogte van wat er op til staat.

 

Interesse? Kom regelmatig een kijkje nemen, en hou ook onze andere communicatiekanalen in het oog.
Je bent alvast van harte uitgenodigd om bij te dragen!

Kalender

 

In gesprek over immaterieel erfgoed & onderwijs

Hoger onderwijs (academische opleiding)26 mei, 16-17.30 uur
Basisonderwijs2 juni, 14-15.30 uur
Secundair onderwijs (1)9 juni, 16.30-18 uur
Hoger onderwijs (professionele opleiding)10 juni 10-12 uur
Secundair onderwijs (2)11 juni, 10-11.30 uur

 

In gesprek rond immaterieel erfgoed en verschillende thema's:

Immaterieel erfgoed in de verschillende thematische domeinen – Domeinnetwerk ICE27 mei, 10-12 uur 
Lokaal beleid & immaterieel erfgoed31 mei, 10-12 uur
Immaterieel erfgoed & diversiteit – rondetafel erfgoedwerkingen3 juni, 14-16.30 uur
Rondetafel Erfgoedgemeenschappen Inventaris Vlaanderen16 juni, 19.30-21.30 uur
Immaterieel erfgoed, wetgeving en regelgeving in diverse sectoren22 juni, 15.30-17 uur 
Immaterieel erfgoed, communicatie & media19 augustus, 14-16 uur

 

contact: 
Jorijn Neyrinck – Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be
Annelies Haegdorens – Annelies@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

 

Artikel oorspronkelijk verschenen op de website van Immaterieel erfgoed