Unesco Vlaanderen

Teleconferenties in Leuven tijdens Olympische Spelen voor cultuur

Gepubliceerd op 04/10/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 4 oktober 2007 vind de tweede in een reeks van acht teleconferenties plaats die de UNESCO Chair on Building Sustainable Peace aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) organiseert in het kader van het Universeel Forum van Culturen. Op de agenda staan onderwerpen zoals het universeel recht op onderwijs, alfabetisering, de band tussen onderwijs en wetenschap en de positie van vrouwen en meisjes in het onderwijs. Thema's die later in de reeks aan bod komen zijn water, ontwikkeling, gezondheidszorg, justitie, mensenrechten en communicatie. De teleconferenties tussen België, Mexico en Argentinië lopen nog tot 15 november 2007.

Aanleiding van de reeks teleconferenties is het tweede Universeel Forum van Culturen dat van 20 september tot 8 december 2007 de Mexicaanse stad Monterrey inpalmt. Tijdens het Forum ontmoeten burgers van zeer diverse culturele, religieuze en linguïstische achtergronden elkaar. Het is een internationaal evenement dat de interculturele dialoog wil bevorderen en de rol die de zogenaamde civil society (het georganiseerde middenveld) daarbij kan spelen, in de verf wil zetten en verstevigen. De eerste editie van dit forum ging door in Barcelona in 2004, waar het de bijnaam 'Olympische spelen voor cultuur' kreeg omwille van de Olympische geschiedenis van de gaststad en de grote schaal van het gebeuren.

Er staan vier thema's centraal op het Forum: culturele diversiteit, duurzaamheid, kennis en vrede. Binnen elk van deze thema's worden allerlei onderwerpen aangesneden en op maat van verschillende doelgroepen geserveerd via tentoonstellingen, voorstellingen, lezingen, debatten, congressen enz...

Klik hier voor meer informatie over de reeks teleconferenties die vanuit Leuven georganiseerd worden in het kader van het Universeel Forum van Culturen.

Klik hier voor meer informatie over het Universeel Forum van Culturen.