Unesco Vlaanderen

Unesco erkent nieuwe voorbeelden van immaterieel erfgoed

Gepubliceerd op 13/12/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Onder meer het ambacht van de Napolitaanse pizzabakker en van de Nederlandse molenaar zijn ingeschreven op een van de drie erkenningslijsten voor immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.

Het Intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed is van 4 tot 9 december 2017 bijeengekomen in Jeju (Zuid-Korea). Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van 24 lidstaten van de Unesco Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed en neemt beslissingen over de inschrijving van elementen op de drie erkenningslijsten die Unesco in het kader van de Conventie opstelt.

Representatieve lijst

De eerste is de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid die streeft naar meer bekendheid en bewustwording van het belang van immaterieel cultureel erfgoed. Deze lijst is een instrument om dit waardevolle erfgoed te vrijwaren. De lijst wil de wereldwijde culturele diversiteit en de menselijke creativiteit weerspiegelen.

Het Comité besliste om 33 nieuwe voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed toe te voegen aan deze lijst, waaronder het ambacht van de Napolitaanse pizzabakker en dat van de Nederlandse molenaar.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwe inschrijvingen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. >

Rode lijst

De Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed dat dringend borging nodig heeft is de tweede lijst in het kader van de Conventie van 2003. Op deze lijst staan elementen die volgens hun erfgoedgemeenschap en de verdragsstaten dringende maatregelen vereisen om duurzaam levend te worden gehouden. Door een element op deze lijst in te schrijven, moet het voor de betrokken landen en elementen eenvoudiger worden om internationale hulp en samenwerking te vinden, alsook om de nodige borgingsmaatregelen te treffen.

Het Comité besliste om zes elementen op te nemen op deze lijst. Voor het eerst is er ook een element van deze lijst gehaald en opgenomen in de Representatieve lijst, met name de Vietnamese muzikale traditie Xoan van de Phú Thọ provincie.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwe inschrijvingen op de Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed dat dringend borging nodig heeft. >

Voorbeeldpraktijken

De derde lijst, het Register van voorbeeldpraktijken, omvat programma’s, projecten en activiteiten die op de beste manier de principes en doelstellingen van de Conventie weergeven. Met dit register worden goede borgingsmaatregelen in de kijker gezet om erfgoedgemeenschappen, experten en lidstaten te inspireren voor de borging van hun immaterieel cultureel erfgoed.

Het comité besliste om twee voorbeeldpraktijken toe te voegen aan het Register: het netwerk van Chitalishte (culturele centra gerund door lokale gemeenschappen) in Bulgarije  en een centrum dat traditionele textielproductie in stand houdt in Oezbekistan.

De volgende jaarlijkse bijeenkomst van het Intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed is gepland van 26 november tot 1 december 2018 in Port-Louis (Mauritius).