Unesco Vlaanderen

UNESCO klaar voor rol in Irak

Gepubliceerd op 11/04/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO wil haar ervaring en expertise aanwenden om zo snel mogelijk het Irakese volk bij te staan bij de heropbouw van hun land en het herstel van hun hoop in de toekomst. "De ervaring van de UNESCO in gelijkaardige situaties tijdens de voorbije jaren, heeft aangetoond dat onderwijs en cultuur een sleutelrol kunnen spelen in het consolideren van het vredesproces en het herstellen van nationale eenheid," zegt UNESCO directeur-generaal Koïchiro Matsuura.

Op 17 april roept de directeur-generaal een bijeenkomst samen van internationale experts inzake Irakees cultureel erfgoed. Meer dan 20 experts, die allen ervaring hebben met werken in Irak, krijgen zo de kans om informatie uit te wisselen en een voorlopige inventaris op te stellen van het Irakese erfgoed, met de bedoeling een noodplan uit te werken.

De bijeenkomst, die ook wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van het Internationaal Centrum voor de Studie van de Bewaring en de Restauratie van Cultureel Erfgoed (ICCROM), de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS) en de Internationale Raad voor Musea (ICOM), is bedoeld om de noodacties in kaart te brengen die de UNESCO zal moeten uitvoeren om het Irakese erfgoed te rehabiliteren. Ze past ook in de voorbereiding van een intersectoriële fact-finding missie die Matsuura zo snel mogelijk naar Irak wil sturen. Die missie moet een inventaris opmaken van de behoeften van Irak in de deelgebieden die tot het werkterrein van de UNESCO behoren (onderwijs, cultuur, communicatie en wetenschappen) zodat de Organisatie, in nauwe samenwerking met andere VN-organisaties, de humanitaire actie kan uitvoeren die tot haar mandaat behoort.

Als hoofdagentschap voor onderwijs in het Olie voor Voedsel programma, is de UNESCO een actief lid van de Interagency Task Force in Amman (Jordanië). In afwachting van de oprichting van een Unesco-kantoor in Bagdad, wordt het kantoor in Amman binnenkort versterkt. Er wordt eveneens intens overleg gepleegd met andere VN-agentschappen die naar Irak terugkeren van zodra de situatie ginds het toelaat.