Unesco Vlaanderen

UNESCO roept op tot bescherming persvrijheid en erfgoed in Egypte

Gepubliceerd op 01/02/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Egypte is in de greep van een volksopstand. UNESCO is bezorgd over de veiligheid en de rechten van de bevolking. "Ik wil mijn medeleven betuigen aan de slachtoffers die vielen tijdens de burgerlijke opstand en aan hun families," zo reageert UNESCO directeur-generaal Irina Bokova. Tijdens betogingen in Egypte van de voorbije dagen, lieten 190 mensen het leven.

Tezelfdertijd roept Irina Bokova alle betrokken partijen op om het cultureel erfgoed van Egypte, dat symbool staat voor de identiteit van het land, en de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, de hoekstenen van de democratie, te respecteren. Alhoewel de situatie in het land snel evolueert, blijkt uit verschillende berichten dat er op beide terreinen heel wat fout loopt.

Cultureel erfgoed

"Het Egyptisch cultureel erfgoed, zowel de monumenten als de artefacten, maken deel uit van het erfgoed van de mensheid dat van generatie op generatie is overgedragen," aldus Bokova. "De waarde van de 120.000 stukken in het Egyptisch Museum in Caïro is onschatbaar, niet enkel wetenschappelijk of financieel maar ook omdat de collectie een afspiegeling is van de culturele identiteit van de Egyptische bevolking. Het beste bewijs daarvan is het feit dat honderden burgers spontaan een beschermingsgordel rond het museum vormden na het uitbreken van de onrust in het land. Ik doe dan ook een plechtige oproep opdat alles gedaan wordt om de schatten van Egypte te beschermen in Caïro, Luxor en op andere culturele en historische sites in het land."

Persvrijheid

De directeur-generaal van UNESCO is ook bijzonder bezorgd over de vrije stroom van informatie en over de persvrijheid in Egypte. Internetdiensten worden er afgesloten en er zijn berichten over journalisten die worden gearresteerd of wiens materiaal wordt in beslag genomen. Journalisten die verslag uitbrengen van de protesten krijgen harde klappen en de vergunning van verschillende zenders is ingetrokken en hun uitzendapparatuur geblokkeerd.

"Het is cruciaal dat binnen- en buitenlandse journalisten hun taak kunnen vervullen om de bevolking objectief te informeren over wat er in het land gebeurt," benadrukt Bokova. "De media verhinderen om hun werk te doen zal de kalmte niet doen terugkeren, noch een klimaat scheppen voor een constructieve dialoog."

Egypte is een van de stichtende leden van UNESCO. Het land telt zeven werelderfgoedsites. Zowel het Centrum voor Nubische Studies aan het Nubisch Museum in Aswan en het Nationaal Museum van de Egyptische Beschaving in Caïro kwamen tot stand met steun van UNESCO. De Organisatie was ook nauw betrokken bij de heropbouw van de beroemde Bibliotheek van Alexandrië die uitgroeide tot een baken van cultuur, onderwijs en wetenschap in de Arabische regio. Inzake onderwijs is Egypte lid van de E9 (de dichtstbevolkte landen) en was het een van de eerste landen in de regio om een nationaal comité op te richten om te werken aan de Education for All doelstellingen.