Unesco Vlaanderen

VN erkent belang cultuur

Gepubliceerd op 06/01/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 20 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van cultuur erkent voor het bevorderen van ontwikkeling en voor het behalen van nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, waaronder de Millenniumdoelstellingen.

De resolutie is baanbrekend voor de plaats van cultuur op het internationale toneel. Zo is er geen enkele expliciete vermelding van cultuur in de nochtans veelomvattende VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO hoopt dat er voortaan meer aandacht zal gaan naar de culturele dimensie van het ontwikkelingsproces.

Dat de resolutie er nu kwam, is een gevolg van de VN-top over de Millenniumdoelstellingen die in september 2010 plaatsvond. De slottekst van deze top benadrukte de samenhang tussen cultuur en ontwikkeling en riep onder meer op tot meer internationale samenwerking op het culturele veld met het oog op het realiseren van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

In de marge van de VN-top organiseerde UNESCO, samen met de Afrikaanse en Europese Unie, een rondetafel voor hoge regeringsvertegenwoordigers om de internationale gemeenschap bewust te maken van het belang van cultuur voor ontwikkeling.


Download The Power of Culture for Development, een brochure waarmee UNESCO het belang van cultuur voor ontwikkeling illustreert.