Unesco Vlaanderen

Het 2020 van Unesco

Gepubliceerd op 11/01/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Overzicht van de voornaamste verwezenlijkingen van Unesco in het coronajaar 2020.

Niets of niemand ontsnapte aan COVID-19 in 2020. Ook Unesco niet. De Organisatie moest haar werking bijsturen en onderzoeken hoe ze haar lidstaten kon bijstaan om de coronacrisis te bezweren. Een nieuwe brochure, ‘UNESCO snapshots’, toont hoe Unesco zich van haar taak kweet. Ze focuste daarbij op drie speerpunten.

Aanpak van COVID-19

Het oplossen van de COVID-19-crisis op lange termijn vereist onderzoek, innovatie en informatie-uitwisseling. Met dat doel voor ogen, publiceerde Unesco real-time statistieken en strategieën en oplossingen voor afstandsonderwijs. De Organisatie ontwikkelde ook praktische handleidingen over terugkeer naar school en lanceerde een wereldwijde campagne tegen desinformatie.

Wereldwijde standaarden

Unesco is doorgegaan met het ontwikkelen van internationale normen met twee belangrijke ontwerpteksten waar de lidstaten zich gaan over uitspreken. De eerste is een aanbeveling over de ethiek van artificiële intelligentie, om ervoor te zorgen dat technologische vooruitgang in dienst staat van de mens. De tweede is een aanbeveling over open science, die de contouren van toekomstige wetenschappelijke samenwerking kan hertekenen.

Grote campagnes voor onderwijs, erfgoed en de planeet

Het project ‘Reviving the Spirit of Mosul’ nam een belangrijke stap met de lancering van een internationale architectuurwedstrijd voor de wederopbouw van de Al-Nouri-moskee. Unesco zet zich ook in om de stad Beiroet te steunen, die zwaar is beschadigd door een dubbele explosie. In 2020 vierde Unesco 50 jaar strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen en lanceerde ze een uitgebreid initiatief voor biodiversiteit,‘Our Common House’, gebruikmakend van al haar programma's voor het behoud van het milieu en de oceaan, en natuureducatie. Bovendien startte Unesco 's werelds grootste debat over de toekomst van het onderwijs.