Unesco Vlaanderen

Op naar een crisisbestendige cultuursector

Gepubliceerd op 27/10/2020 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco stelt een gids voor met adviezen voor beleidsmakers over hoe ze de cultuursector en zijn werknemers door de coronacrisis kunnen helpen en hoe ze de veerkracht van de creatieve industrie kunnen versterken.

Bij het uitbreken van de pandemie begon Unesco met het verzamelen van goede praktijken en innovatieve reacties van over de hele wereld met het oog op het uitgeven van een gids voor crisisrespons voor beleidsmakers. De resulterende publicatie, Culture in crisis: Policy guide for a resilient creative sector, biedt praktisch advies en aanpasbare maatregelen om te voldoen aan de meest urgente behoeften van kunstenaars en culturele professionals. Deze maatregelen dragen ook bij aan structurele veranderingen op de lange termijn in de richting van veerkrachtigere creatieve industrieën.

De praktijkvoorbeelden zijn onderverdeeld in drie soorten interventies: directe steun voor kunstenaars en culturele professionals, steun voor sectoren van de culturele en creatieve industrieën, en versterking van het concurrentievermogen van culturele en creatieve industrieën.

De gids formuleert ook adviezen over ingrepen die systeemveranderingen op lange termijn kunnen teweegbrengen. Dit om ervoor te zorgen dan kunstenaars en culturele professionals ons nog jarenlang kunnen blijven inspireren. En om de cultuursector beter te wapenen voor eventuele volgende crisissen.