Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier januari – maart 2019

Gepubliceerd op 29/01/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Waarom moeten we inheemse talen koesteren en in stand houden?

Inheemse culturen geven hun kennis over hun omgeving, over gezondheid, over het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen enz. door aan elkaar door middel van taal. Daarom is het beschermen van inheemse talen – waarvan er steeds meer bedreigd worden – niet alleen essentieel voor het behoud van linguïstische diversiteit maar evenzeer voor 's werelds culturele en biologische diversiteit.

De Verenigde Naties riepen 2019 uit tot het Internationaal jaar van de inheemse talen. Daarmee geeft de internationale gemeenschap aan dat ze zich blijft inzetten om inheemse volkeren te ondersteunen en ervoor te zorgen dat hun kennis behouden blijft en dat ze hun rechten kunnen uitoefenen.

Desalniettemin hebben inheemse volkeren nog een lange weg af te leggen om te ontsnappen aan marginalisatie en om de vele obstakels te overwinnen die ze tegenkomen. Een derde van de mensen die in extreme armoede leven, behoort tot inheemse gemeenschappen. In nogal wat landen blijkt wetgeving om de rechten van inheemse volkeren te bevorderen onverenigbaar met wetgeving met betrekking tot landbouw, grondbezit, conservatie, bosbouw, mijnbouw en andere industrieën.

The Unesco Courier staat in het teken van inheemse culturen. Uitgangspunt is een Chinees spreekwoord: “Wanneer je water drinkt, denk aan de bron.” Inheemse kennis is de bron van alle kennis en verdient daarom een prominente plaats in de moderniteit.

Website van het Internationaal jaar van de inheemse talen >

Download The Unesco Courier January-March 2019

Download Le Courier de l'Unesco janvier-mars 2019