Unesco Vlaanderen

UNESCO info 84

Gepubliceerd op 23/03/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

In UNESCO info 84 lees je onder meer:

40 jaar Werelderfgoedconventie: De Werelderfgoedlijst is het uithangbord bij uitstek van UNESCO. Veertig jaar na haar goedkeuring, blijft de Werelderfgoedconventie een van de meest gerespecteerde instrumenten om de bescherming van ons erfgoed te verzekeren en richt ze zich steeds meer op duurzame ontwikkeling in het algemeen.

De weg naar democratie in Egypte: UNESCO hield een debat om de balans op te maken van de Arabische lente en om te onderzoeken welke weg Egypte naar echte democratie kan leiden.

Bouwen aan een groene maatschappij: Juni belooft een cruciale maand te worden voor duurzame ontwikkeling. UNESCO spant zich in om beleidsmakers maximaal te motiveren om duidelijke engagementen aan te gaan en om eens en altijd echt te kiezen voor duurzame ontwikkeling.

Strijd tegen droogte in de Hoorn van Afrika: Vlaanderen steunt UNESCO bij het aanreiken van oplossingen om de droogte in de Afrikaanse Hoorn te bestrijden.

De koningin van de informatie: Doorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

Je moedertaal spreken is geen handicap: Het besef groeit dat inheemse moedertalen niet minderwaardig zijn, een belangrijke stap in de richting van echt intercultureel onderwijs.

De school naar kinderen brengen: Kinderen in afgelegen gebieden in Laos kunnen vaak niet zelf naar school gaan, dus helpt UNESCO om de school tot bij hen te brengen.

Kusterosie is kopbreker in West-Afrika: Nieuw project van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO wil oplossingen bieden voor een probleem dat de ontwikkeling en de toekomst van kustgebieden en hun bevolking hypothekeert.

Haïti twee jaar na de aardbeving: Twee jaar geleden sloeg het noodlot ongenadig hard toe in Haïti met een verwoestende aardbeving. UNESCO ging meteen aan de slag om mee te werken aan de heropbouw maar er is nog een lange weg af te leggen naar het herstel.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

Download UNESCO info 84