Unesco Vlaanderen

Unesco lesmateriaal

Unesco heeft als VN-agentschap voor Onderwijs uiteraard heel veel boeiende publicaties en lesmaterialen. Hieronder vind je een selectie van het educatief aanbod van Unesco en linken naar Unesco-databanken voor Wereldburgerschapseducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.


Arts for transformative education.jpg

Arts for transformative education

Dit handboek wil leraren inspireren om de transformerende kracht van kunst te benutten via het op onderzoek gebaseerde Arts for Transformative Education-model. Dit denkinstrument voor leerkrachten is ontwikkeld door het analyseren van gegevens van meer dan 600 leraren uit 39 landen in het UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). Het model identificeert vier dimensies van kunstleerervaringen: context, acties, relevantie en resultaten.

Teaching and learning transformative engagement.jpg

Teaching and learning transformative engagement

Het handboek Teaching and learning transformative engagement behandelt het concept van ‘transformatief leren’ en werkt het uit naar concrete acties/werkvormen op school en daarbuiten, o.a. door het opnemen van maatschappelijke engagement. Transformatief leren gaat over het diep, zinvol en constructief leren. Deze manier van leren gaat verder dan het eenvoudig verwerven van kennis. Het biedt constructieve en kritische manieren waarmee leerlingen bewust betekenis geven aan hun leven. 

UNESCO EN - ASPnet TEI Resource Kit.pdf

Teacher Education & Training Institutions for Global Citizenship Education and Sustainable Development

De 'resource kit' voor lerarenopleidingen van het ASPnet is gericht op 'transformatief onderwijs' waarbij we herdenken wat, waar en hoe we leren. Het document geeft een overzicht van boeiende video's, websites en presentaties om wereldburgerschap en duurzame ontwikkelingseducatie te ondersteunen. 

Teaching and Learning with Living Heritage.jpg

Teaching and Learning with Living Heritage

‘Door leerkrachten voor leerkrachten’ is de drijvende gedachte achter het handboek Teaching and Learning with Living Heritage. Het is gebaseerd op tien innovatieve pilootprojecten die gezamenlijk zijn ontworpen en geïmplementeerd door ASPnet-leerkrachten en leerlingen in het kader van een Unesco-EU-project. Het handboek bevat verschillende componenten die leerkrachten motiveren om levend erfgoed op te nemen in hun schoolactiviteiten en uitleggen hoe ze dat best aanpakken.

Japanese Hanga printing in art and mathematics classes in Belgium.jpg

Japanese Hanga printing in art and mathematics classes in Belgium 

Campus Comenius is een jonge school die streeft naar innovatie in het onderwijs, waar traditionele methoden worden gecombineerd met zelfregulerend leren. Via een online-enquête ontdekten docenten dat hun 140 leerlingen familiebanden hebben in 37 landen over de hele wereld. Een tentoonstelling gewijd aan het levende erfgoed van de leerlingen toonde de culturele diversiteit van de school. Onder de verschillende elementen die werden gedeeld, werd de Hanga-druktechniek uit Japan geselecteerd om te worden geïntegreerd in kunst- en wiskundelessen.

Education for Sustainable Development Goals Learning objectives.jpg

Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives 

Het handboek Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives is bedoeld als een leidraad voor leerkrachten bij het lesgeven over de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en om daarmee bij te dragen aan het behalen van deze doelstellingen. Het identificeert indicatieve leerdoelen en suggereert onderwerpen en leeractiviteiten voor elke doelstelling.

Global Citizenship Education Topics and learning objectives.jpg

Global Citizenship Education: Topics and learning objectives

Het handboek Global Citizenship Education: Topics and learning objectives geeft suggesties voor het vertalen van onderwijsconcepten op het gebied van wereldburgerschapseducatie naar praktische en leeftijdsspecifieke onderwerpen en leerdoelen op een manier die aanpassing aan lokale contexten mogelijk maakt.

Trash Hack Action Learning for Sustainable Development Teachers’ Guide.jpg

Trash Hack Action Learning for Sustainable Development: Teachers’ Guide

Het handboek Trash Hack Action Learning for Sustainable Development: Teachers’ Guide is bedoeld voor leerkrachten in het lager secundair onderwijs, schoolbestuurders, personeel en informele opvoeders die op zoek zijn naar manieren om leerlingen en gemeenschappen te betrekken bij afval, afvalbeheer en, breder, onderwijs voor duurzame ontwikkeling. De inhoud en activiteiten van de gids kunnen worden aangepast voor jongere en oudere leeftijden.

Global Citizens for Sustainable Development Teachers’ guide.jpg

Global Citizens for Sustainable Development Teachers’ guide

Het handboek Global Citizens for Sustainable Development Teachers’ guide is bedoeld om leerkrachten kennis te laten maken met Wereldburgerschapseducatie en Onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Het biedt leerkrachten in het secundair onderwijs ideeën en activiteiten om leerlingen te helpen wereldburgers en actoren voor duurzame ontwikkeling te worden.

Global Citizens for Sustainable Development Students’ guide.jpg

Global Citizens for Sustainable Development Students’ guide

Het handboek Global Citizens for Sustainable Development Students’ guide is bedoeld om jongeren te inspireren en motiveren om zich actief in te zetten voor wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. En dat zowel bij hen thuis, op school, in hun gemeenschap, in hun land en in de wereld. De gids bevat ook voorbeelden van projecten die Unesco-scholen uitvoerden.

Getting climate ready a guide for schools on climate action and the whole-school approach.jpg

Getting climate ready: a guide for schools on climate action and the whole-school approach

Het handboek Getting climate ready: a guide for schools on climate action and the whole-school approach is bedoeld om scholen te helpen om zich om te vormen tot een klimaatvriendelijke en duurzame omgeving. Het bevat richtlijnen en praktijkvoorbeelden en een systeem om je vooruitgang te meten.

Empowering students for just societies A handbook for primary school teachers.jpg

Empowering students for just societies: A handbook for primary school teachers

Het handboek Empowering students for just societies: A handbook for primary school teachers reikt leerkrachten van het basisonderwijs instrumenten aan om kinderen te helpen om burgers te worden die meebouwen aan een wereldwijde gemeenschap waar integriteit, ethiek, non-discriminatie en respect voor de rechtsstaat belangrijke maatschappelijke pijlers zijn. Dit draagt bij aan het bevorderen van de doelstellingen van het handvest van de Verenigde Naties, namelijk het handhaven van internationale vrede en veiligheid.

Empowering students for just societies A handbook for secondary school teachers.jpg

Empowering students for just societies: A handbook for secondary school teachers

Het handboek Empowering students for just societies: A handbook for secondary school teachers
stelt zich tot doel om met Wereldburgerschapeducatie het vertrouwen van jongeren in openbare instellingen te versterken. Dit kan hen helpen om voorvechters van vrede en gerechtigheid te worden. Wat dan weer bijdraagt tot het tot stand komen van een mondiale gemeenschap waar integriteit, ethiek, non-discriminatie en respect voor de rechtsstaat belangrijke maatschappelijke pijlers zijn.

Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism.jpg

Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism

Het handboek Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism geeft leerkrachten van het basis en het secundair onderwijs over wanneer en hoe de kwestie van gewelddadig extremisme en radicalisering met leerlingen te bespreken. Daarnaast wil de gids leerkrachten helpen om een klasklimaat te creëren dat inclusief is en bevorderlijk is voor een respectvolle dialoog, open discussie en kritisch denken.

Transformative Pedagogy for Peace-Building A Guide for Teachers.jpg

Transformative Pedagogy for Peace-Building: A Guide for Teachers

Het handboek Transformative Pedagogy for Peace-Building: A Guide for Teachers is bedoeld om leraren bewust te maken van het waarom en hoe onderwijs te geven voor vredesopbouw. Het biedt een analyse van conflicten, onderzoekt de rol van ethiek, gaat dieper in op de elementen van transformatieve pedagogie en biedt praktische hulpmiddelen om het begrip van leerlingen van vredesopbouwende concepten en vaardigheden te beoordelen. Het besluit met 20 boeiende activiteiten ter ondersteuning van ervaringsleren.

Global Citizenship Education Taking it Local.jpg

Global Citizenship Education: Taking it Local

Het handboek Global Citizenship Education: Taking it Local is bedoeld om de perceptie aan te pakken dat het concept van Wereldburgerschapseducatie (WBED) zich voornamelijk bezighoudt met mondiale aangelegenheden en misschien losstaat van lokale behoeften en realiteiten. Daarom heeft Unesco lokale / nationale / traditionele voorschriften en concepten geïdentificeerd die vergelijkbaar zijn met het Unesco-begrip van WBED. 

Global Citizenship Education A Guide for Trainers.jpg

Global Citizenship Education: A Guide for Trainers

Het handboek Global Citizenship Education: A Guide for Trainers is bedoeld om trainers te helpen bij het geven van inleidende workshops voor leerkrachten over wereldburgerschapseducatie. Het is opgesteld als een handleiding en biedt een overzicht van wereldburgerschapseducatie, inclusief achtergronden en kernconcepten, evenals pedagogische principes. Het geeft ook richtlijnen voor het inrichten en faciliteren van de workshops.


Andere bronnen

Educatie voor duurzame ontwikkeling

Unesco verzamelde honderden pedagogische ideeën voor klassikale activiteiten en multimediabronnen die aangeven hoe Onderwijs voor duurzame ontwikkeling het beste kan worden geïntegreerd in lesgeven en leren, van opvang voor jonge kinderen tot secundair onderwijs. Filteren kan op elk van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Wereldburgerschapseducatie

Het UNESCO Clearinghouse on Global Citizenship Education is een wereldwijde databank gevuld met talloze goede praktijken, les- en leermateriaal, tijdschriftartikelen en andere bronnen over Wereldburgerschapseducatie van over de hele wereld.