Unesco Vlaanderen

Vlaams lesmateriaal

Verschillende organisaties en platformen bieden lesmateriaal en klasactiviteiten aan rond Unesco-thema's en Unesco-erkenningen in Vlaanderen. Hieronder vind je een overzicht.


Cultuur en erfgoed

Wil je met je school een activiteit organiseren rond Unesco-erfgoed? Wil een bezoek brengen aan het Plantin-Moretus museum, op zeeklassen gaan bij de garnaalvissers te paard of heb meer zin in een leerrijke wandeling in het Zoniënwoud? Ben je op zoek naar een  organisatie die samen met jouw school of klas een project wil uitwerken rond een Unesco-erkenning? Op de website cultuurkuur.be vind je organisaties met educatief aanbod rond Unesco-erkend erfgoed, met daarbij ook praktische gegevens voor lesmateriaal of een bezoek. 

De Vlaamse Unesco Commissie schreef voor het academiejaar 2017-2018 een wedstrijd uit voor lespakketten over het thema werelderfgoed voor lerarenopleidingen. Studenten van Thomas More Mechelen kwamen als winnaars uit de bus met een lessenreeks over bruggen en rivieren:


Wetenschap en zee

Wil je je leerlingen onderdompelen in het marien onderzoek over de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. Dan kan je terecht bij het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ). Het VLIZ biedt ‘Planeet Zee’ aan.  Planeet Zee is een online leerplatform voor jongeren met lesmodules en opdrachten rond het onderzoek van kust, zeeën en de oceaan. Jaarlijks organiseert het VLIZ ook een of meerdere bijscholingen voor leerkrachten. Het VLIZ ontwikkelt ook lesmateriaal over kust en zee voor het onderwijs en daarbuiten.

Het VLIZ huisvest trouwens Unesco's IODE-projectkantoor dat zich inzet voor dataverzameling en -uitwisseling over oceanen.

De Vlaamse Unesco Commissie schreef voor het academiejaar 2018-2019 een wedstrijd uit voor lespakketten rond het thema oceanen, om het bewustzijn rond het belang van oceanen te vergroten. De twee winnende lespakketten gaan over ecosysteemdiensten van oceanen en over plasticvervuiling in de oceaan:


Het Archief voor Onderwijs

Jongeren zijn verslingerd aan Instagram, Snapchat, WhatsApp ... Netflix en YouTube prikkelen continu hun netvliezen. Wil je als leerkracht inspelen op hun intensieve mediagebruik? Meer filmpjes, tv- en radiofragmenten in je les verwerken? En tegelijk hun digitale competenties en beeldgeletterdheid bijspijkeren? Op Het Archief voor Onderwijs vind je een uitgebreid aanbod van Nederlandstalig audiovisueel materiaal. Geselecteerd door leerkrachten, voor leerkrachten en afgestemd op de eindtermen en leerplandoelen. En je leerlingen secundair zelf aan het werk zetten? Dat kan perfect via gerichte kijk- en luisteropdrachten.


Andere bronnen

Op KlasCement vind je tal van leermiddelen over de thema’s die Unesco aanbelangen: cultuur, erfgoed, duurzame ontwikkeling, wetenschap en wereldburgerschap.

Kruit vzw is het kennis- & expertisecentrum rond wereldburgerschapseducatie voor het Nederlandstalige onderwijs in België. Kruit beheert op KlasCement een themapagina over educatie voor wereldburgerschap.

11.11.11 op school helpt jongeren wereldburgers worden. Je vindt er lespakketten om hen luidop en kritisch te leren nadenken over klimaat, migratie, mensenrechten en andere boeiende thema's.

FARO, het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen, biedt scholen het project “buurten met erfgoed” aan. Het project neemt scholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen buurt. Momenteel wordt ‘buurten met erfgoed’ uitgebreid van basis naar secundair onderwijs.

MOS Vlaanderen helpt je om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

 De Foundation for Environmental Education (FEE) is 's werelds grootste organisatie voor milieueducatie, met leden in 77 landen. Een van de speerpunten van de FEE is het ECO-schools netwerk.

Waarom zou je duurzaamheid op school beperken tot de lessen? Het departement Onderwijs en Vorming zet je op weg om je school duurzaam te beheren en te onderhouden.