Unesco Vlaanderen

Aurélie Vermeir

Functies

  • Raadgever Algemeen Regeringsbeleid – Buitenlands beleid kabinet minister-president Jambon
  • Raadgevend lid VUC

Biografie

Aurélie Vermeir is econoom van opleiding. Raadgever Algemeen Regeringsbeleid en Buitenlands beleid bij de Minister-president van de Vlaamse Regering. Federaal ambtenaar bij de FOD Financiën. Onder andere verantwoordelijk voor de opvolging van het Europees Semester, de landenrapportages aan internationale organisaties (EU, OESO, IMF,…) en de Vlaamse relaties met multilaterale organisaties, waaronder Unesco.