Unesco Vlaanderen

Freddy Evens

Functies

  • Stafdirecteur, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaamse overheid
  • Raadgevend lid VUC
  • VZW EPOS, Voorzitter

Biografie

Werkt sinds 1987 bij de Vlaamse overheid. Eerst 10 jaar in de sector onderwijs (internationale samenwerking, opstart van het Erasmusprogramma en 3 jaar bij het Europees Erasmusbureau). Sinds 1997 actief bij de Vlaamse administratie Buitenlands Beleid. Heeft ruime ervaring inzake internationale samenwerking. Bekleedde verschillende functies (afdelingshoofd, secretaris van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen en waarnemend secretaris-generaal). Momenteel is hij stafdirecteur en verantwoordelijk voor het belanghebbendenmanagement. Daarnaast is hij voorzitter van de VZW EPOS (Vlaams beheersorgaan voor de Europese onderwijsprogramma’s).