Unesco Vlaanderen

Dr. Hilde Eggermont

Functies

  • coördinator Belgisch Biodiversiteitsplatform - Belspo
  • IPBES nationaal knooppunt
  • IUCN nationaal knooppunt, en IUCN Councillor
  • Vicevoorzitter van het BiodivERsA Partnership
  • Director WCMC Europe
  • lid werkgroep Biosfeergebieden en Geoparken (Vlaamse Unesco Commissie)

Biografie

Hilde is zoetwater-bioloog van opleiding (PhD UGent). Sinds 2013 is ze coördinator van het Belgisch Biodiversiteitsplatform, een nationale science-policy interface voor biodiversiteit. Momenteel ligt haar grootste focus op ondersteuning van Europese en internationale biodiversiteits-initiatieven zoals BiodivERsA (pan-europees netwerk voor de programmatie en financiering van biodiversiteitsonderzoek), IUCN (International Union for the Conservation of Nature), IPBES (Intergovernmenteel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) en de Conventie voor Biodiversiteit. Expertise: wetenschappelijk advies/ beleidsondersteuning; participatieve samenwerking;  foresight & horizon scanning; biodiversiteit/conservatie

IMG_3709.jpg

Expertise