Unesco Vlaanderen

Jorijn Neyrinck

Functies

  • Coördinator Werkplaats Immaterieel Erfgoed
  • Lid Evaluatieorgaan Unesco 2003 Conventie Immaterieel Cultureel Erfgoed (NGO vertegenwoordiger)
  • Vice-Voorzitter Vlaamse Unesco Commissie
  • Unesco getraind facilitator van het mondiale programma voor capaciteitsopbouw van de Unesco 2003 Conventie

Biografie

Coördinator van Werkplaats immaterieel erfgoed, de organisatie die het Vlaamse immaterieel-erfgoedbeleid i.k.v. de UNESCO 2003 Conventie in het veld modereert. Etnologe van opleiding met engagement voor fora waar de maatschappelijke rol van cultuur en cultuurparticipatie een aandachtspunt vormen. Actief als Unesco 2003 facilitator, als lid van raden en expertencommissies m.b.t. immaterieel erfgoed en cultuurbeleid in Vlaanderen en internationaal, in het ACHS (Association for Critical Heritage Studies) netwerk rond immaterieel erfgoed, en het internationale ICH NGO Forum.