Unesco Vlaanderen

10 miljoen dollar voor restauratie van cultureel erfgoed in Kosovo

Gepubliceerd op 19/05/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 13 mei werd de eerste internationale donorconferentie voor de restauratie, bescherming en verbetering van monumenten in Kosovo georganiseerd. Deze conferentie werd op poten gezet door de UNESCO in samenwerking met de Verenigde Naties Interim Administratie Missie in Kosovo (UNMIK), de Raad van Europa en de Commissie van de Europese Unie en beoogde de restauratie van Christelijke en Islamitische monumenten en traditionele seculiere gebouwen. Voornoemde organisaties brachten 50 lidstaten en 15 foundations en NGO's bijeen. Dit zorgde voor een totaal bedrag van 10 miljoen dollar.

De deelnemers kwamen overeen Kosovo's erfgoed als een geheel te aanschouwen en geen voorkeuren uit te spreken op basis van etnische of religieuze criteria. Om dit doel te bereiken wil Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO, dat de UNESCO, samen met UNMIK, de Raad van Europa en de Commissie van de Europese Unie, een plan opstelt dat de prioriteiten, zowel op korte als lange termijn, voor de bescherming en restauratie van erfgoed in Kosovo uiteenzet.

Søren Jessen-Petersen, speciaal vertegenwoordiger van de VN secretaris-generaal in Kosovo, laat weten dat hij de bescherming en restauratie van monumenten in Kosovo om verschillende redenen wenselijk acht. Ze zijn belangrijke symbolen voor de verschillende bevolkingsgroepen die momenteel in Kosovo leven. Daarnaast zijn zij waardevol an sich. Deze religieuze en seculiere sites behoren niet alleen tot Kosovo's erfgoed, maar ook tot het erfgoed van Europa en de wereld. Daarom moeten deze monumenten bewaard worden voor volgende generaties.

"Wij geloven dat de restauratie van monumenten in Kosovo kan bijdragen aan het verzoeningsproces en de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen kan bevorderen," verklaart Gabriella Battaini-Dragoni, directeur-generaal van de Divisie voor Educatie, Cultuur en Cultureel Erfgoed, Jeugd en Sport van de Raad van Europa.

Fabrizio Barbaso, directeur-generaal van de Europese Commissie benadrukte dat wederzijds respect voor en bescherming van erfgoed door alle betrokken partijen voorwaarden zijn voor het slagen van een multiculturele en multi-etnische samenleving. Deze fundamentele principes zouden onze samenleving moeten beheersen. Het gaat hier zeker en vast om principes van Europa en van Europese integratie, hetgeen de Westelijke Balkan uiteindelijk als doel naar voor schuift.

Barbaso laat eveneens weten dat in het kader van een overeenkomst tussen het Kosovo Provisioneel Instituut en de Servisch Orthodoxe Kerk, het Europees Agentschap voor Reconstructie 2 miljoen euro aan de kant zet voor de restauratie van kerken die leden onder de vijandigheden van maart 2004.

Klik hier voor meer informatie.