Unesco Vlaanderen

150 nieuwe multimediacentra voor Afrika

Gepubliceerd op 09/12/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO en het Zwitsers Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking lanceren samen een project om achtergestelde gemeenschappen in Mali, Mozambique en Senegal toegang te verlenen tot informatie- en communicatietechnologieën (ict's), waaronder het internet.

Het project, dat steunt op de ervaring van de UNESCO met de zogenaamde Community Multimedia Centres (CMC's), is afgestemd op de behoeften van de lokale gemeenschappen en biedt hen de kans om informatie te raadplegen en uit te wisselen in hun eigen taal. Het schept eveneens mogelijkheden voor de plaatselijke bevolking om onderwijs en opleidingen te volgen. CMC's combineren radio, telefoon, fax en computers aangesloten op het internet.

Het project voorziet de oprichting van 50 CMC's in elk van de drie landen, wat een grote stap voorwaarts betekent voor het CMC-initiatief van de UNESCO: tot nu toe zijn er 20 pilootcentra actief op het Afrikaanse continent. De officiële lancering van het project is gepland op 10 december tijdens een ceremonie op de World Summit on the Information Society (Genève, 10-12 december 2003).

De CMC's die momenteel in Afrika actief zijn, tellen 5 tot 18 computers. Maar omdat de gemeenschapsradio's deze digitale bron gebruiken, betekent dit dat tienduizenden mensen indirecte toegang tot het internet hebben, waaronder veel mensen met een beperkte geletterdheid. En de dienstverlening beperkt zich niet tot informatie. In Dakar (Senegal) of Timbuktu (Mali) bijvoorbeeld, werken CMC's samen met organisatie die microkredieten verlenen en helpen ze kleine bedrijfjes met hun boekhouding. Ze dragen ook bij tot de bewaring van het erfgoed door bijvoorbeeld oude manuscripten of antieke afbeeldingen in te scannen en digitaal voor de toekomst te bewaren.

Een ander voorbeeld van het nut van CMC's, is de gedragscode die dergelijke centra zichzelf oplegden in Mozambique. Zo verbonden de gemeenschapradio's zich ertoe om in de aanloop naar de verkiezingen, voorlichtingsprogramma's uit te zenden die aan de bevolking uitleggen hoe en waar je je stem kan uitbrengen en waarom het belangrijk is om te gaan stemmen.

De sleutel tot het succes van de CMC's is het feit dat ze behoren tot, en geleid worden door, de gemeenschappen waarvoor ze bestemd zijn. De centra dragen bij tot de ontwikkeling door onder andere alfabetiseringscursussen in te richten, gezondheidsvoorlichting te geven en informatie te verzamelen en te verspreiden die de landbouw ten goede kan komen.

In hun meest eenvoudige vorm, bestaan CMC's uit een kleine fm-radiozender (die minder dan 5.000 euro kost) en een aantal computers om te surfen op het internet, te e-mailen en een aantal basis bibliotheek en leertoepassingen aan te bieden. Daarnaast bieden ze een aantal commerciële diensten aan waaronder telefoon, fax, scannen, computeropleidingen, e-mail en ontwikkelingsgerichte diensten zonder winstoogmerk - gratis of gesubsidieerd - voor prioritaire doelgroepen zoals vrouwen of gehandicapten.

Het nieuwe project zal in de drie betrokken landen worden geïmplementeerd door de UNESCO in samenwerking met diverse partners waaronder intergouvernementele organisaties, de lokale overheden en de civiele maatschappij.

Voor meer achtergrond over het opzet van CMC's en de activiteiten van de UNESCO met betrekking tot communicatie, kan u de nieuwe gratis brochure Op naar de kennismaatschappij, UNESCO op het vlak van informatie en communicatie bij ons bestellen op dit adres: info@unesco-vlaanderen.be