Unesco Vlaanderen

Unesco pleit voor humanistische artificiële intelligentie

Gepubliceerd op 28/02/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Conferentie denkt na over hoe we ervoor kunnen zorgen dat artificiële intelligentie de duurzame ontwikkeling van de mensheid ten goede komt.

Terwijl artificiële intelligentie (AI) de manier verandert waarop we leren, werken en samenleven, leidt Unesco een internationale reflectie om te onderzoeken wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het potentieel van AI wordt aangewend ten dienste van de duurzame ontwikkeling van de mensheid.

Op 4 maart 2019 organiseert Unesco een conferentie op haar hoofdzetel in Parijs onder de noemer 'Principles for AI: Towards a Humanistic Approach?'. Het evenement wil een dialoog op gang brengen tussen alle belanghebbenden uit de publieke en private sector, de technologische gemeenschap, de media en de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, internationale en regionale organisaties.

Nu AI-ontwikkelingen vaker de krantenkoppen halen, maken mensen zich zorgen dat de technologische revolutie die nu aan de gang is, hun leven en levensonderhoud zal overnemen. Hoeveel moeten machines voor ons beslissen? Wie schrijft welke waarden en prioriteiten in de algoritmes van machines? Als een AI-misrekening tot een ongeval leidt, wie moet dan aansprakelijk worden gesteld? Wat, als er iets is, is verboden terrein voor AI?

"Artificiële intelligentie is de nieuwe grens van de mensheid. Het leidende principe van AI is niet om autonoom te worden of menselijke intelligentie te vervangen. Maar we moeten verzekeren dat AI ontwikkeld wordt vanuit een humanistische benadering, "zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, die de conferentie zal openen.

De conferentie zal bestaan uit vier plenaire sessies: 'Uitdagingen en kansen van AI', 'De universaliteit van AI', 'Op weg naar een mensgerichte ethische AI' en 'Nieuwe architectuur van internationale samenwerking op het gebied van AI: "business as usual" hacken in de ontwikkeling van overheidsbeleid'.

De conferentie is live te volgen via webcast.