Unesco Vlaanderen

24 projecten gesponsord door Informatie voor Allen Programma (IFAP)

Gepubliceerd op 26/04/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Informatie voor Allen Programma (IFAP) van de UNESCO zal financiële steun verlenen aan 24 projecten die betrekking hebben op geletterdheid in informatie, conservatie van informatie en ethische implicaties van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en aldus bijdragen tot de doelstellingen van het programma. Dit werd beslist door het bureau van de intergouvernementele raad van het IFAP tijdens een bijeenkomst van 4 tot 6 april in Parijs.

Het Informatie voor Allen Programma (IFAP) voorziet in een kader voor internationale samenwerking rond de uitbouw van een open en pluralistische kennismaatschappij en rond het verkleinen van de kloof tussen degenen die rijk en degenen die arm zijn aan informatie. Op die manier draagt het programma bij aan de uitvoering van het mandaat van de UNESCO dat Onderwijs voor Allen, vrije uitwisseling van ideeën en kennis en een verbetering van communicatie tussen mensen vooropstelt.

In het totaal werden 502 projectaanvragen ingediend. De nodige fondsen hiervoor zouden 20 miljoen dollar bedragen. Het grote aantal aanvragen wijst volgens Daniel Malbert, hoofd van het bureau, op de noodzaak om landen te helpen bij het gebruikt van informatie en kennis bij het ontwikkelingsproces. Omdat de financiële middelen niet onuitputtelijk zijn, moest er een strenge selectie worden doorgevoerd. Slechts 24 projecten verkregen financiële steun. Dit komt neer op een bedrag van 758.000 dollar.

Projecten uit Ghana, Oeganda en verschillende landen van de Commomwealth werden geselecteerd omdat ze training in geletterdheid in informatie promoten. Ook wordt Chinees en Indonesisch onderzoek gesteund. Regionale projecten om experts in bibliotheek- en archiefconservatie te trainen zullen beurzen ontvangen in Zuid-Oost-Azië, in Mediterrane landen, in Sahel landen en in Latijns-Amerika en de Caraïben. Een deel van de fondsen gaat naar reconstructie van bibliotheken en archieven in Sri Lanka na de verwoestende tsoenami. Tenslotte krijgen projecten die een beter begrip van de ethische, juridische en sociale implicaties van ICT promoten een deel van de koek.

De gefinancierde projecten zijn geografisch als volgt verdeeld: 8 voor Afrika, 5 voor Azië, 5 voor Latijns-Amerika en de Caraïben, 2 voor Oost-Europa, 2 voor de Arabische regio en 2 internationale projecten.

Lidstaten kunnen vrijwillig bijdragen aan het fonds van IFAP. Wanneer staten hun donatie verder zetten of (nog beter) verhogen, kan men volgende jaren voorzien in de noden van landen die nu in de kou blijven staan.

Klik hier voor meer informatie over het IFAP.

Klik hier voor een overzicht van de gesteunde projecten.