Unesco Vlaanderen

3 jonge onderzoeksters krijgen L’Oréal-Unesco For Women in Science beurs

Gepubliceerd op 10/10/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Uitreiking van de Belgische beurzen L’Oréal-Unesco For Women in Science van 2017 waarmee 3 jonge wetenschapsters een doctoraat kunnen beginnen.

De Belgische beurzen L’Oréal-Unesco For Women in Science van 2017 gaan naar drie jonge, talentvolle en veelbelovende onderzoeksters in het domein van de biowetenschappen: Aurélie de Groote (ULB), Mieke Metzemaekers (KULeuven) en Emmanuelle Wilhem (UCL). De beurzen zijn uitgereikt tijdens een ceremonie op 5 oktober 2017 in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo.

Elke laureate krijgt een subsidie van 60 000 euro, verspreid over twee jaar, waarmee zij haar doctoraat kan beginnen. In 10 jaar en 6 edities zijn er al 18 Belgische L'Oréal-Unesco-beurzen toegekend.

Maak kennis met de laureates

Aurélie De Groote, gediplomeerd in biochemie en moleculaire en cellulaire biologie (ULB)

Waarover gaat haar onderzoek?
Meer inzicht verwerven in onze beslissingen en gedragingen die gemotiveerd worden door een beloning.

Een woordje uitleg:
De circulatie van informatie in de hersenen is extreem complex. Hoewel wetenschappers bepaalde verbindingen tussen diverse neurologische structuren al heel goed begrijpen, blijven andere geheimzinnig en zelfs verrassend. Dat geldt ook voor het striatum. Het onderzoek van Aurélie De Groote is fundamenteel van aard. Wat zij eruit leert kan echter ook bijdragen tot bepaalde heel concrete toepassingen, bijvoorbeeld tot de behandeling van mensen met een verslaving.

Mieke Metzemaekers, onderzoekster aan het Rega Instituut (KULeuven)

Waarover gaat haar onderzoek?
Begrijpen waarom en hoe ons immuunsysteem zich verzet.

Een woordje uitleg:
Chemokines zijn kleine proteïnen die een rol spelen in een hele reeks moleculaire reacties in ons organisme. Ze controleren de migratie en de positionering van de immuuncellen in het organisme. Het doel van dit doctoraat is inzicht te verwerven in de betrokken mechanismen en het identificeren en kwantificeren van chemokines die mutaties ondergingen en geleid hebben tot een verstoring van het immuunsysteem.

Emmanuelle Wilhelm, gediplomeerd in de geneeskunde en onderzoekster aan het Instituut voor Neurowetenschappen van de Université Catholique de Louvain (UCL)

Waarover gaat haar onderzoek?
Beter begrijpen welke dwarswegen van de hersenen betrokken zijn bij de motoriek.

Een woordje uitleg:
Zelfs de kleinste van onze bewegingen is het gevolg van intense informatie-uitwisselingen in onze hersenen. Sommige van deze informatie is bedoeld om een motorische actie te starten of aan te houden. Andere informatie werkt dan weer als een rem. Via dit fundamentele onderzoek wil Emmanuelle Wilhelm een beter inzicht krijgen in bepaalde fundamentele mechanismen in de hersenen die aan de basis liggen van de voorbereiding van een actie.

De Belgische L'Oréal-Unesco-beurzen

De Belgische beurzen L’Oréal-Unesco For Women in Science die onder de auspiciën van het Fond de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) uitgereikt worden, vormen het nationale luik van het programma L’Oréal-Unesco For Women in Science. De in 2007 gecreëerde Belgische beurzen worden om de twee jaar uitgereikt aan drie jonge vrouwen om de uitmuntendheid van hun onderzoek, hun inzet en hun doorzettingsvermogen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek te bekronen.

De Belgische L'Oréal-Unesco-beurzen worden uitgereikt door een jury van eminente wetenschappers,  voorgezeten door Professor Christine Van Broeckhoven, Laureate 2006 voor Europa van de prijs L’Oréal-Unesco For Women in Science.

Het For Women in Science programma is in 1998 opgericht door L'Oréal en Unesco om de opmerkelijkste wetenschappelijke talenten te belonen en aan te moedigen en om de belangrijke rol van de vrouwen binnen de wetenschap te promoten. Het is bekend dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de wetenschappelijke wereld. Met het programma hopen de initiatiefnemers om jonge vrouwen warm te maken voor een wetenschappelijke loopbaan.