Unesco Vlaanderen

40ste Algemene Conferentie van Unesco van start

Gepubliceerd op 14/11/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Jan Jambon vertegenwoordigt België tijdens het algemeen beleidsdebat aan het begin van de Algemene Conferentie.

Vlaams minister-president Jan Jambon nam op 13 november 2019, als hoofd van de Belgische delegatie, het woord tijdens het algemeen beleidsdebat van de Algemene Conferentie van Unesco in Parijs. In zijn toespraak had de minister-president onder meer aandacht voor de inspanningen van Unesco voor het uitwerken van een ethisch kader voor artificiële intelligentie en een normenkader voor open science – waarbij wetenschappelijk onderzoek dat met openbare middelen is gefinancierd, zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt.

De minister-president verwees ook naar de hernieuwing van het trustfonds, in mei dit jaar, waarmee Vlaanderen wetenschappelijke projecten van Unesco ondersteunt. Deze samenwerking bestaat reeds twintig jaar. Er is een evaluatie bezig van projecten op het gebied van oceaanwetenschappen, zoetwaterbeheer, biodiversiteitsconservatie en aardwetenschappen die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

De 40ste Algemene Conferentie loopt van 12 tot 27 november 2019 op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Organisatie tekent de krijtlijnen uit waarbinnen Unesco de komende twee jaar zal werken.

Volg de Algemene Conferentie van Unesco >

Download Toespraak Jan Jambon voor Algemene Conferentie van Unesco