Unesco Vlaanderen

50 jaar waterprogramma's bij Unesco

Gepubliceerd op 21/12/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Water is een belangrijk aandachtspunt binnen de wetenschappelijke activiteiten van Unesco. In de marge van de klimaatconferentie in Parijs (COP21), stelde het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco een nieuw boek voor.

Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO somt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's op, biedt een overzicht van de huidige activiteiten en schetst een aantal mogelijke scenario's voor de toekomst. Dit laatste met het oog op de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

Download Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO

De waterprogramma's van Unesco