Unesco Vlaanderen

Aanbevelingen ter bevordering van de mediaonafhankelijkheid in Irak

Gepubliceerd op 12/01/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Iraakse journalisten, parlementsleden en vertegenwoordigers van de regering kwamen van 8 tot 10 januari 2007 samen op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs om afspraken te maken omtrent betere bescherming en bevordering van vrije en pluralistische media in Irak. Het resultaat van de Internationale conferentie over vrijheid van meningsuiting en mediaontwikkeling in Irak is een Verklaring waarin de essentiële rol van vrije, pluralistische en onafhankelijke media in elke democratische samenleving erkend wordt en meer inspanningen gevraagd worden voor het verzekeren van de veiligheid van journalisten.

De veiligheid van journalisten stond centraal tijdens de conferentie die zo'n 300 deelnemers lokte, waarvan bijna 200 Irakezen. Op dit ogenblik sneuvelen nergens meer journalisten dan in Irak. De deelnemers zijn het er over eens dat journalisten hun status van burger moeten behouden tijdens conflicten (zoals gestipuleerd in de Conventie van Genève) en dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het onderzoeken van misdaden tegen journalisten - en dat deze misdaden niet langer ongestraft mogen blijven. De Verklaring vraagt ook de oprichting van een fonds dat steun kan bieden aan de gezinnen van journalisten die omkwamen tijdens het uitoefenen van hun beroep.

Met betrekking tot het reguleren van de media, menen de deelnemers dat de Iraakse Nationale Communicatie en Media Commissie moet kunnen blijven functioneren als een onafhankelijk regulerend orgaan, dat het Iraaks Media Netwerk als een onafhankelijke openbare omroep moet kunnen blijven werken en dat journalisten en media zich vrij moeten kunnen verenigen en de kans moeten behouden om hun eigen beroepscodes op te stellen.

In hun Verklaring koppelen de deelnemers democratie en ontwikkeling aan de mensenrechten en benadrukken ze de belangrijke rol van vrouwen in de media en in het wederopbouwproces. De driedaagse conferentie was een gezamenlijk initiatief van de Iraakse Nationale Communicatie en Media Commissie, het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de UNESCO.

Klik hier voor meer informatie over de inspanningen van de UNESCO ter bevordering van het democratiseringsproces in Irak.

Klik hier voor meer informatie over het werk van de UNESCO ten voordele van persvrijheid wereldwijd.