Unesco Vlaanderen

Aleppo uitroepen tot noodgebied

Gepubliceerd op 20/01/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco stelt zware schade vast aan de werelderfgoedsite en de scholen van Aleppo. De Organisatie werkt aan de internationale coördinatie van het herstel.

Unesco stuurde een team experts naar Aleppo in Syrië van 16 tot 19 januari 2017. Hun opdracht was om een eerste opmeting te doen van de schade aan de werelderfgoedsite van de oude stad en om een beeld te vormen van de toestand van de onderwijsinstellingen in Aleppo.

Een derde van de historische gebouwen is verwoest

Het team stelde grote schade vast aan de Grote Moskee van Umayyad, de Citadel en aan andere belangrijke historische gebouwen in Aleppo. Volgens een voorlopige beoordeling is ongeveer 60% van de oude stad van Aleppo ernstig beschadigd, 30% is volledig verwoest.

De experts zaten samen met vertegenwoordigers van het stadsbestuur, het directoraat-generaal voor Oudheden en Musea, en ngo's om noodmaatregelen te bespreken en de nodige acties te coördineren. Er werd voorgesteld om de oude stad van Aleppo uit te roepen tot “noodgebied”. Tezelfdertijd werkt Unesco aan een initiatief om de internationale inspanningen voor het herstel van Aleppo te stroomlijnen.

Scholen zijn zwaar getroffen

De scholen die het team van Unesco in het oosten van Aleppo bezocht, zijn vernield of hebben uitgebreide herstellingswerken nodig. De Osam Alnadir basisschool is nauwelijks herkenbaar. Het landelijk vermaarde Aleppo Fourth Vocational Institute, gespecialiseerd in technisch onderwijs, is tot puin herleid. De weinige scholen die nog open zijn, functioneren in hachelijke omstandigheden. Ze zijn onveilig, er is geen water of elektriciteit, deuren en ramen zijn vernield en overal liggen granaatscherven.

“De vernieling van een van de grootste en oudste steden in de wereld is een tragedie voor alle Syriërs en voor de hele mensheid,” zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. “Deze situatie vraagt om onmiddellijke actie met het grootste gevoel van verantwoordelijkheid en coördinatie.”

Unesco is vastberaden om te helpen

“De bevolking van Aleppo en Syrië weet maar al te goed hoe belangrijk onderwijs en cultuur zijn voor het bevorderen van veerkracht en het opbouwen van vrede. Unesco staat klaar om hen te helpen om het hervatten van scholen te versnellen en om het erfgoed te beschermen,” benadrukt Bokova. “Sinds december 2016 zijn er bijna 20 scholen weer opengegaan. De vraag is bijzonder groot. Er moeten dringend alternatieve leerruimtes, zoals mobiele klassen, worden gebouwd en ter beschikking gesteld.”

In alle bezochte scholen stelden de experts van Unesco een enorme vastberadenheid vast om terug te keren naar de normaliteit. “Zoveel kinderen zijn leergierig en leerkrachten doen hun best met het weinige wat ze hebben. Onderwijs is een hoeksteen van alle inspanningen voor herstel. Er moet snel veel meer worden ingezet op onderwijs, kennis en vaardigheden, want het conflict is nog aan de gang.”

De directeur-generaal van Unesco herhaalt haar oproep aan alle partijen om culturele monumenten en scholen niet als doelwit te gebruiken, in overeenstemming met het internationaal en humanitair recht. “Cultuur en onderwijs mogen nooit worden gegijzeld door een conflict – we moeten ons verenigen om ze te beschermen. Oorlog spaart levens noch stenen, daarom is de zoektocht naar vrede er een van het redden van levens, scholen en erfgoed tegelijkertijd.”