Unesco Vlaanderen

Archief Insolvente Boedelkamer behoort tot Geheugen van de Wereld

Gepubliceerd op 03/08/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 30 juli 2009 besliste UNESCO om het archief van de Insolvente Boedelkamer, dat zich in het Antwerpse stadsarchief bevindt, op te nemen in het Register van het Geheugen van de Wereld. Dat is de lijst van de door UNESCO erkende topstukken en collecties documentair erfgoed van wereldniveau.

Het archief van de Insolvente Boedelkamer is een van de 35 voorbeelden van documentair erfgoed die dit jaar in het Register zijn ingeschreven. Ook de dagboeken van Anne Frank werden dit jaar geregistreerd. Daarmee telt het Register nu 193 uitingen van documentair erfgoed.

Het UNESCO-programma voor het Geheugen van de Wereld is gericht op de wereldwijde sensibilisering voor het belang van roerend erfgoed en voor de bescherming, het behoud en beheer en de ontsluiting van waardevolle archieven en bibliotheekcollecties. Het Register van het Geheugen van de Wereld is het uithangbord van dit brede UNESCO-programma. In 2008 werd via de Vlaamse UNESCO Commissie, in samenwerking met FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het kandidatuurdossier van het archieffonds van de Insolvente Boedelkamer ingediend bij UNESCO.

De documenten van de Insolvente Boedelkamer bevinden zich in het FelixArchief, het stadsarchief van Antwerpen. Om schuldeisers van faillerende personen of zaken te beschermen, beval de Antwerpse stadsmagistraat al in 1518 dat alle bezittingen en papieren van de 'insolvente' of in faling geraakte persoon moesten beheerd worden door een gerechtelijk ambtenaar: de amman. Zo kwamen tientallen archieven van handelaars en bedrijven terecht op het Antwerpse stadhuis. Deze archieven vormen een unieke staalkaart van het economische leven in de stad vanaf de 16de eeuw. Door het belang van Antwerpen als handelsmetropool in de 16de en 17de eeuw heeft het fonds ook een duidelijke internationale dimensie. Antwerpse handelaars hadden correspondenten in de hele wereld. Deze brieven uit Cadiz, Lissabon, Rome, enz... bleven allemaal bewaard in de Insolvente Boedelkamer.

Klik hier voor een voorstelling van de 35 voorbeelden van documentair erfgoed die in 2009 zijn ingeschreven op het Register van het Geheugen van de Wereld.