Unesco Vlaanderen

Armoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormen

Gepubliceerd op 16/10/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

De Millenniumontwikkelingsdoelen die de internationale gemeenschap zich in 2000 stelde, lopen volgend jaar af. Een van die doelstellingen was het halveren van de extreme armoedegraad. Een doelstelling die vijf jaar voor de deadline werd gerealiseerd. Maar daarmee is het probleem van armoede allesbehalve opgelost.

Unesco roept op om in 2015 een nieuw doel te stellen: ervoor zorgen dat armoede tegen 2030 de wereld uit is. De nieuwe doelen om de menselijke ontwikkeling te bevorderen moeten armoedebestrijding centraal stellen en streven naar een samenleving waarin economisch welzijn voor iedereen bereikbaar is. Die boodschap verkondigt Unesco directeur-generaal Irina Bokova naar aanleiding van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (17 oktober).

Taken van Unesco

Unesco zet zich in om positieve sociale veranderingen te bevorderen teneinde de armoede terug te dringen. De Organisatie promoot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren om vrouwen en mannen meer kansen te geven, om de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren en ten voordele van de algemene ontwikkeling van de samenleving. Unesco rekent op de ontwikkeling van de wetenschap voor het verbeteren van landbouwtechnieken, gezondheidszorg, voedselveiligheid en energievoorziening. De Organisatie zet zich in voor communicatie en vrije meningsuiting om gerechtigheid en goed bestuur aan te zwengelen. En Unesco beschermt en promoot cultureel erfgoed en diversiteit als motoren voor sociale inclusie en als bronnen voor werkgelegenheid en inkomen.

Uiteraard beseft Unesco dat ze het probleem van de armoede niet alleen de baas kan. Er zijn inspanningen nodig op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. En alle regeringen en alle burgers moeten eensgezind aan hetzelfde zeel trekken in de strijd tegen armoede. "We hebben echte vooruitgang geboekt sinds 2000 maar we moeten veel meer doen om iedereen waardigheid en sociale rechtvaardigheid te bieden," besluit Bokova.


Meer over de inspanningen van Unesco voor armoedebestrijding en over de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.