Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier januari – maart 2018

Gepubliceerd op 06/02/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Hoe is het gesteld met het onderwijs in de wereld en hoe helpt onderwijs bij het aanpakken van de grote uitdagingen waar we met zijn allen voor staan?

Wereldwijd lopen spanningen op en staan mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vrede en zelfs de toekomst van onze planeet misschien wel meer dan ooit onder druk. Het zorgt ervoor dat de kracht van onderwijs om verandering teweeg te brengen van cruciaal belang is.

Een noodzakelijke utopie

In het baanbrekende rapport Learning: The Treasure Within van de Internationale Commissie over Onderwijs voor de 21ste Eeuw uit 1996, noemde commissievoorzitter Jacques Delors onderwijs “een noodzakelijke utopie” en “een onmisbare troef om de idealen van vrede, vrijheid en sociale rechtvaardigheid te bereiken.”

Onderwijs werd niet voorgesteld als een wondermiddel of een toverstokje, maar als de beste manier om een klimaat te scheppen waarin de mensheid kan verbeteren en waarin het rijke potentieel om te leren, inherent aan elk individu, kan worden aangesproken.

Vreemde paradox

We zien ons geconfronteerd met een vreemde paradox. De wereldbevolking was nooit beter opgeleid maar cijfers van het Unesco Instituut voor Statistiek tonen dat 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school gaan, dat 617 miljoen kinderen en jongeren onvoldoende presteren op het vlak van geletterdheid en wiskunde, dat minstens 750 miljoen volwassenen analfabeet zijn en dat meisjes nog steeds minder kans maken dan jongens om naar school te kunnen gaan. En toch blijven we kijken naar onderwijs om ongelijkheid, armoede, terrorisme en conflicten de wereld uit te helpen. Het wordt gezien als de sleutel tot wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling – twee van Unesco's werkgebieden. De Organisatie kreeg ook de leiding over Education 2030: de internationale ontwikkelingsagenda voor onderwijs die iedereen aan kwaliteitsvol onderwijs wil helpen.

Dit nummer van The Unesco Courier gaat dieper in op de staat van het onderwijs in de wereld en onderzoekt hoe onderwijs helpt om enkele van de grote uitdagingen aan te pakken waar we met zijn allen voor staan.

Download The Unesco Courier January-March 2018

Download Le Courier de l'Unesco janvier-mars 2018