Unesco Vlaanderen

Bezorgdheid over persvrijheid en vrije meningsuiting in Nepal

Gepubliceerd op 18/04/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, uit zijn grote bezorgdheid over de toenemende aanslagen op de democratie en de vrijheid van meningsuiting die de voorbije weken in Nepal plaatsvonden. "De berichten dat meer dan 50 journalisten en uitgevers aangevallen, geslagen en gearresteerd werden door leger en politie getuigen van aanslagen op de vrijheid van meningsuiting, een principe dat door de UNESCO wordt verdedigd."

Persvrijheid is al langer een heikel punt in Nepal alhoewel er de voorbije jaren met mondjesmaat vooruitgang geboekt werd. "De vooruitgang op het vlak van persvrijheid - en bijgevolg voor het democratisch proces - dreigt verloren te gaan," meent Matsuura. "Persvrijheid is, net als andere basisvrijheden, onontbeerlijk voor een functionerende democratische samenleving. Nepal zal geen vreedzaam bestaan kunnen leiden zonder deze basisvrijheden te respecteren. Daarom roep ik de autoriteiten van Nepal op om de voorwaarden voor vrije en onafhankelijke media in het land terug in te stellen."

De voorbije weken berichtten verschillende nationale en internationale media, mensenrechtenorganisaties en journalistenverenigingen over hoe mediaprofessionals in Nepal lastiggevallen en gearresteerd werden voor geen enkele andere reden dan dat ze hun werk deden en verslag uitbrachten van publieke bijeenkomsten en manifestaties.