Unesco Vlaanderen

Borging van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika

Gepubliceerd op 11/07/2020 door Vlaamse Unesco Commissie

Vele landen ondertekenden de 2003 Conventie over het borgen van immaterieel erfgoed, maar de toepassing van die Conventie bleek niet altijd even gemakkelijk. Het is met dit in het achterhoofd dat Unesco verschillende projecten opstarten, waaronder deze, om landen te helpen bij de toepassing van de Conventie. 

Vlaanderen ondersteunt al meer dan 10 jaar verschillende projecten in Zuidelijk Afrika, waarvan dit FUT-project het laatste is dat gericht werd op capaciteitsopbouw. De voornaamste doelstelling van dit laatste project is om het regionale samenwerkingsplatform ‘SAICH’ te versterken zodat het ook effectieve steun kan bieden aan de zeven betrokken landen: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe.

Teneinde zowel de sub-regionale samenwerking tussen deze landen te bevorderen als hun nationale capaciteiten te verfijnen, werden er onder meer workshops georganiseerd en een website opgemaakt.