Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Call: UNESCO jongerenvertegenwoordiger

Gepubliceerd op 08/12/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. Unesco als de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie, is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van Unesco dichter bij elkaar brengen. Daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de internationale Unesco-debatten.

De Vlaamse Unesco Commissie neemt sinds 2013 een jongerenvertegenwoordiger op in haar rangen. Die gaat zowel op Vlaams als op internationaal niveau aan de slag. In overleg met de Commissie en haar partners zoals de Vlaamse Jeugdraad en het Unesco Platform Vlaanderen ontwikkelt de jongerenvertegenwoordiger initiatieven om het Unesco-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren in Vlaanderen. De jongerenvertegenwoordiger neemt eveneens deel aan de plenaire vergaderingen van de Commissie (viermaal per jaar) en zetelt in de Werkgroep 'Verenigde Naties' van de Vlaamse Jeugdraad. Over deze activiteiten koppelt hij of zij terug naar de Vlaamse actoren o.a. de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse overheid, etc. De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger is tevens de Vlaamse afgevaardigde voor het Unesco Youth Forum dat om de twee jaar gehouden wordt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

Unesco Youth Forum

Traditioneel organiseert Unesco een internationale jongerenbijeenkomst aan de vooravond van haar Algemene Vergadering. Dit meerdaags evenement lokt zo'n 500-tal jongeren uit alle windstreken naar Parijs. De Vlaamse overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen.

Het Unesco Youth Forum is een gelegenheid voor jongeren van over de hele wereld om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende Unesco-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van Unesco, die kort na het Youth Forum hun Algemene Vergadering houden.

Wie zoeken we?

 • Leeftijd: tussen 18 en 24 jaar

 • Affiniteit met en belangstelling voor het Unesco-gedachtegoed

 • Bereidheid om Unesco beter te leren kennen tijdens de voorbereiding (gesprek, relevante publicaties en documentaties doornemen)

 • Bereidheid om de komende twee jaar als jongerenvertegenwoordiger te zetelen in de Vlaamse Unesco Commissie en daarover terug te koppelen naar de afdeling Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad

 • Engagement om de komende twee jaar mee in te staan voor de verspreiding van het Unesco-gedachtegoed onder jongeren in Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Unesco Commissie en het Unesco Platform Vlaanderen

 • Vlot zijn in minstens één van de werktalen van Unesco (Engels en Frans)

 • Deelname aan het Youth Forum van 2015

 • Bereid zijn een uitgebreid verslag te maken over het Youth Forum

 • Bereid zijn om een aantal lezingen te geven over Unesco-thema's in scholen of jongerenorganisaties

 • Bereid zijn om zich de jeugdstrategie van Unesco eigen te maken en deze uit te dragen tijdens bepaalde evenementen of overlegmomenten met betrokken administraties

De Vlaamse Jeugdraad en de afdeling Jeugd staan mee in voor de inhoudelijke voorbereiding van de jongerenvertegenwoordiger. De afdeling Jeugd bereidt de zending voor deelname aan het Youth Forum voor en neemt de kosten voor hotel en vervoer op zich.

Om te noteren!

 • Je kandidaatstelling moet ons ten laatste op 15 februari 2015 bereiken

 • Kandidaten kunnen in de loop van de eerste week van maart 2015 uitgenodigd worden voor een gesprek in Brussel. Zorg ervoor dat je je kan vrijmaken.

Je kandidatuur indienen gebeurt aan de hand van een gemotiveerd schrijven, een curriculum en een ingevulde inschrijvingsfiche. Opsturen naar jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be - afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.