Unesco Vlaanderen

Nieuwe jongerenvertegenwoordiger 2022-2024 gezocht

Gepubliceerd op 11/06/2022 door Vlaamse Unesco Commissie

De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wenst een nieuwe ‘junior’ jongerenvertegenwoordiger op te nemen als adviserend lid. Deze vertegenwoordiger vormt een tandem met de huidige ‘senior’ jongerenvertegenwoordiger (Thomas Dirven) en is bereid zich in het kader van de Commissie actief in te zetten om het gedachtegoed van Unesco mee te helpen verspreiden onder de jeugd in de Vlaamse Gemeenschap.

Unesco, als de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie, is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan om jongerenvertegenwoordigers op te nemen in hun rangen.

Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van Unesco dichter bij elkaar brengen. Daarnaast kunnen jongerenvertegenwoordigers deelnemen aan sommige internationale Unesco-debatten. De VUC beseft het belang van jongeren in onze mondiale samenleving. Als lokaal denk- en doe-instrument van Unesco heeft de Commissie baat bij een frisse blik op de wereld en de ontwikkeling ervan. Een jongerenvertegenwoordiger is de ideale verbinder tussen de wereld van Unesco en die van jongvolwassenen.

Wat verwachten we?

We verwachten van de jongerenvertegenwoordigers dat ze zich engageren binnen de VUC. De vertegenwoordigers wonen de commissievergaderingen bij (viertal keer per jaar) en ontwikkelen samen en in overleg met de Commissie één (of meerdere) specifieke initiatieven om het Unesco-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren.

De VUC engageert zich dat de jongerenvertegenwoordigers – in functie van beschikbare plaatsen – ook kunnen deelnemen aan de internationale jongerenfora van Unesco, hetzij het algemene jongerenforum, hetzij jongerenfora gericht op een specifiek thema of programma van Unesco, of nog andere Unesco-vergaderingen.

We verwachten dat de VUC-jongerenvertegenwoordigers ook bereid zijn om contact te houden met de werkgroep internationaal en de internationale jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, evenals het intra-Belgisch jeugdoverleg over het Europees en internationaal jeugdbeleid met de bevoegde administraties en jongerenvertegenwoordigers.

Wie zoeken we?

  • een jongere tussen 18 en 25 jaar;
  • met belangstelling voor en affiniteit met Unesco: samen werken aan vrede door onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie;
  • met bereidheid om Unesco beter te leren kennen door gesprek en lectuur van relevante publicaties en documentatie;
  • in de periode oktober 2022 tot september 2024 als jongerenvertegenwoordiger willen zetelen in de VUC als adviserend lid;
  • met het engagement om de komende twee jaar in tandem met de ‘senior’ jongerenvertegenwoordiger mee in te staan voor de verspreiding van het Unesco-gedachtegoed onder jongeren in de Vlaamse Gemeenschap;
  • met een vlotte kennis van minstens één van de werktalen van Unesco (Engels en Frans);
  • willen deelnemen aan een Unesco-vergadering of -forum in het buitenland (met kostenvergoeding door Unesco en/of de VUC).

Hoe stel je je kandidaat?

Je stuurt een motivatiebrief en een curriculum vitae (cv) naar het secretariaat van de VUC, secretariaat@unesco-commissie.be, vóór 30 september 2022.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek begin oktober 2022, in één van de gebouwen van de Vlaamse overheid in de nabijheid van het station Brussel-Noord.

Meer informatie:

VUC_oproep_jongerenvertegenwoordiger_2022_final