Unesco Vlaanderen

De UNESCO organiseert een onlinedebat over kwaliteitsvol onderwijs

Gepubliceerd op 01/04/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Gedurende de maand april wil de UNESCO een onlinediscussie voeren over het centrale thema "Kwaliteitsvol onderwijs om een einde te maken aan uitsluiting". Daartoe zet de Organisatie een internetforum op waar iedereen zijn mening kwijt kan over kwesties als hoe de kwaliteit van het onderwijs kan gedefinieerd en gemeten worden, hoe scholen kinderen beter kunnen helpen, waarom er zoveel kinderen van onderwijs verstoken blijven, hoe het onderwijssysteem uitsluiting kan tegengaan, enz... Ook jongeren kunnen aan de discussies deelnemen en laten horen wat zij graag verandert zouden zien op school.

Het forum is een bijdrage van de UNESCO aan de mondiale actieweek rond Education for All (EFA of Onderwijs voor Allen) die gehouden wordt van 21 tot 27 april 2008. Tijdens die week wordt ook "De grootste les ter wereld" georganiseerd om de publieke opinie en politici te sensibiliseren voor het belang van kwaliteitsvol onderwijs.

De actieweek is een initiatief van de Global Campaign for Education (GCE), een partnerorganisatie van de UNESCO die mee ijvert voor de realisatie van de EFA doelstellingen - de belangrijkste prioriteit van de UNESCO op het gebied van onderwijs.

Klik hier voor het onlineforum van de UNESCO over kwaliteitsvol onderwijs.

Klik hier voor een introductie tot Education for All.

Klik hier voor meer informatie over 'de grootste les ter wereld'.

Klik hier voor meer informatie over de Global Campaign for Education.