Unesco Vlaanderen

Drie sites teruggetrokken van UNESCO's Lijst voor Werelderfgoed in Gevaar

Gepubliceerd op 25/07/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Op de 29ste sessie van het Werelderfgoedcomité werd beslist om de sites Sangay (Equador), Timbuktu (Mali) en Butrint (Albanië) te schrappen van de Lijst voor Werelderfgoed in Gevaar. Deze sessie vond plaats in Durban, Zuid-Afrika van 10 tot 17 juli.

In 1983 werd Sangay ingeschreven op de Werelderfgoedlijst en in 1992 op de Lijst voor Werelderfgoed in Gevaar. Een sterke reductie van menselijke activiteit die schade toebracht aan de natuurlijke omgeving, het ecosysteem en de verschillende dierlijke soorten, leidde tot de notie dat deze site niet langer in gevaar verkeerd.

Timbuktu werd tot werelderfgoedsite uitgeroepen in 1988 en twee jaar later op de Lijst voor Werelderfgoed in Gevaar geplaatst. De oude stad, die in de 16de en 17de eeuw Afrika's spirituele en intellectuele centrum was, heeft heel wat vooruitgang geboekt waaronder het aannemen van een managementplan, werken aan de waterinfrastructuur, restauratiewerkzaamheden aan residentiele gebouwen en moskeeën en de compilatie van een inventaris.

De Albanese site Butrint werd in 1992 werelderfgoed en in 1997 werd de site op de Lijst voor Werelderfgoed in Gevaar geplaatst. Plunderingen, een gebrek aan bescherming, management en conservatie zorgden hiervoor. Het comité oordeelt dat de redenen om de site uit de Grieks, Romeinse, Byzantijnse en Venetiaanse periode op de Lijst te houden teniet zijn gedaan.

Tot 17 juli zal het comité zich buigen over de Lijst voor Werelderfgoed in Gevaar en eventueel meer sites van de lijst schrappen, ook kunnen sites toegevoegd worden.

Maandag verwelkomde het comité de idee van een Afrikaans expert inzake conservatie om een Afrikaans Werelderfgoedfonds op te richten. Dit fonds kan bijdragen aan een betere bescherming van werelderfgoedsites op dit continent. Verwacht wordt dat het fonds opgestart wordt in 2006.