Unesco Vlaanderen

Educatief pakket en bijscholing: Een oceaan vol plastic

Gepubliceerd op 05/01/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

PlaneetZee, de educatieve website van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), is aangevuld met een nieuwe module. Het nieuwe lespakket focust op plastic, een product dat niet weg te denken is uit ons leven. Via een aantal proeven maken leerlingen kennis met de eigenschappen van plastic en de milieuproblemen hieraan gelinkt. Wil je als leerkracht achtergrondkennis opdoen rond dit onderwerp en de experimenten simultaan uitvoeren met de lesgevers, dan kan je een van de twee digitale bijscholingen volgen in februari.

Actueel onderwerp

Plastic is een brandend actueel thema. Omwille van de veelzijdige eigenschappen en lage productiekost, is het moeilijk weg te denken uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen van dien voor de oceaan.

Vakoverschrijdend werken

Het lespakket biedt praktische proeven voor de leerlingen om zo de theorie te verwerken. Als leerkracht kan je een bepaalde invalshoek kiezen (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, wiskunde) om dit onderwerp te bespreken. De proeven staan dus los van elkaar. De verscheidenheid aan proeven maakt dit onderwerp ook uitermate geschikt om vakoverschrijdend te werken.

Digitale bijscholingen

In februari zijn er twee digitale bijscholingen. Zo krijgen leerkrachten de kans geven om een ruime achtergrondkennis op te doen over plastic en vanuit hun eigen labo op school de reeks experimenten simultaan uit te voeren. De bijscholingen gaan door op de woensdagnamiddagen van 3 februari en 24 februari 2021. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via onderstaande link.