Unesco Vlaanderen

Gezocht: documentair erfgoed van wereldbelang

Gepubliceerd op 29/09/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Volgend jaar kunnen lidstaten een nominatiedossier indienen bij Unesco om documentair erfgoed te laten opnemen op het Memory of the World Register. Vlaanderen start een procedure om geschikte kandidaturen te verzamelen.

Geheugen van de wereld

Het Memory of the World programma van Unesco stimuleert het behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 'documentair erfgoed' heeft in het kader van het Geheugen van de Wereld-programma zowel betrekking op betekenis dragende artefacten in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto's, audio, video, enz.) als in digitale vorm (zowel van oorsprong digitaal als gedigitaliseerd).

Het Geheugen van de Wereld-programma heeft drie hoofddoelstellingen:

  • het behoud van het documentair erfgoed in de wereld stimuleren, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de meest geschikte methoden en technieken;
  • de universele toegang tot documentair erfgoed ondersteunen;
  • wereldwijd het bewustzijn vergroten van het bestaan en het belang van documentair erfgoed.

Internationaal register

Het internationale Memory of the World Register van Unesco is het meest zichtbare element van het programma. De ingeschreven items en collecties zijn van alle tijden en culturen en van verschillende dragers en inhoud. Elk item of elke collectie wordt geacht een unieke betekenis te hebben op wereldniveau. Ook België heeft vijf collecties op het Register staan: het Archief Plantin Moretus in Antwerpen (2001), het archief Bibliotheca Corviniana (collectie verspreid over heel Europa, 2005), de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen (2009), het Universiteitsarchief van Leuven (opname in 2013) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in Bergen (2013).

Om het Geheugen van de Wereld-programma in te vullen, is er in België op 9 juni 2015 een zogeheten Memory of the World Comité opgericht, met enerzijds een Vlaams en anderzijds een Frans- en Duitstalig Memory of the World Subcomité. De subcomités werken onder auspiciën van de Unesco-commissies in België.

Vlaamse oproep

Elke Vlaamse instelling die meent te beschikken over een collectie of een document van wereldbelang kan zich bij het Vlaams Memory of the World Subcomité kandidaat stellen om de Vlaamse nominatie te worden voor het Memory of the World Register. Dat kan nog tot 30 oktober 2015. Hoe dat precies moet, staat te lezen op de website van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Klik [hier] voor meer achtergrond bij de oproep voor documentair erfgoed van wereldbelang en voor de procedure over hoe een collectie of artefact voor te dragen.