Unesco Vlaanderen

Gezocht: opmerkelijk Vlaams documentair erfgoed

Gepubliceerd op 14/09/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Oproep voor kandidaturen voor inschrijving op het Memory of the World Register van Unesco.

Momenteel loopt een procedure voor het indienen van kandidaturen voor het Memory of the World Register in 2018 (beoordeling in 2019). Organisaties uit Vlaanderen kunnen hun kandidatuur kenbaar maken tot 30 oktober 2017, waarna een begeleidingstraject kan starten.

Het Memory of the World-programma

Het Memory of the World-programma van Unesco stimuleert het behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 'documentair erfgoed' heeft in het kader van dit programma zowel betrekking op betekenis dragende artefacten in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto's, audio, video, enz.) als in digitale vorm (zowel van oorsprong digitaal als gedigitaliseerd).

Het Memory of the World-programma heeft drie hoofddoelstellingen:

  • het behoud van het documentair erfgoed in de wereld stimuleren, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de meest geschikte methoden en technieken;
  • de universele toegang tot documentair erfgoed ondersteunen;
  • wereldwijd het bewustzijn vergroten van het bestaan en het belang van documentair erfgoed.

Internationaal register

Het internationale Memory of the World Register van Unesco is het meest zichtbare element van het programma. De ingeschreven items en collecties zijn van alle tijden en culturen en van verschillende dragers en inhoud. Elk item of elke collectie wordt geacht een unieke betekenis te hebben op wereldniveau. Ook België heeft vijf collecties op het Register staan: het Archief Plantin Moretus in Antwerpen (2001), het archief Bibliotheca Corviniana (collectie verspreid over heel Europa, 2005), de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen (2009), het Universiteitsarchief van Leuven (opname in 2013) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in Bergen (2013).

Vlaamse oproep

Elke Vlaamse instelling die meent te beschikken over een collectie of een document van wereldbelang kan zich bij het Vlaamse Memory of the World Comité kandidaat stellen om de Vlaamse nominatie te worden voor het Memory of the World Register. Dat kan nog tot 30 oktober 2017. Hoe dat precies moet, staat te lezen op de website van FARO, het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

Hoe een kandidatuur indienen voor inschrijving op het Memory of the World Register van Unesco?